مجله کودک 416 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 33

بهار دوستی امیرمراد حاصل سه پروانه به رنگ های قرمز ، سفید و زرد با هم پرواز می کردند و یک صدا سرود دوستی می خواندند. ابرها روی اسمان آبی را گرفته بود. چند قطره باران بال پروانه ها چکید. سه پروانه با هم به طرف گلستان پرواز کردند، رفتند و رفتند تا به گل سرخی رسیدند. پروانه قرمز جلو رفت و گفت: ای "سوسن" زیبا باران دارد شروع می شود. ما را زیر برگ هایت پناه می دهی؟ رنگ شکلاتی با موهای دم و یال سایه روشن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 33