مجله کودک 416 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 34

گل سرخ نگاهی به آنها انداخت، کمی فکر کرد و گفت:" تنها پروانه ای که همرنگ من است می تواند زیر برگ های من پنهان شود. " پروانه قرمز شاخک هایش را تکان داد و گفت: - من برای نجات حودم حاضر نیستم دوستانم را رها کن. سه رپروانه با هم دوباره به پرواز درآمدند تا به گل زردی رسیدند. پروانه زرد جلو رفت و گفت: - ای "آفتاب گردان" زیبا باران کم کم شروع شده است . نام اسب: موستانگ ویژگی کلی: واژه موستانگ از زبان اسپانیای به معنای قوی تر آمده است. این اسب توسط کریستف کلمب و یارانش به امریکا آورده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 34