مجله کودک 416 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 36

بگذار بابایت بیاید .... نوشته: مژگان بابامرندی امیرمحمد لاجورد مادر:" چقدر سر به سر هم می گذارید خسته شدم! هیچ کدامشان هم گذشت ندارند .... میوه بخورید. بلکه آرام بگیرید... نخیر، اصلا صدای گریه اش بند نمی آید! کلافه شدم، از آشپزخانه بروید بیرون. نسیم:" اگر ازکاغذهایم می خواهید باید به من مداد شمعی بدهی!" بنشینید نقاشی کنید، صدایتان هم درنیاید!" شیوا:" مال خود خودم است." - :" من هم کاغذ نمی دهم." نام اسب: مورگان ویژگی کلی: رام نشدنی است و هدایت اسب توسط سوارکار به خوبی انجام می شود. زاویه گوش ها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 36