مجله کودک 416 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 37

دل نسیم بسوزد به من کاغذ نمی دهد؟ ببین چه می کشم دو تا خواهرکه هیچ وقت دعوا نمی کنند! چه کرده ... به به .... - : "همه ی همه مداد شمعی هایم مال تو. نرو . نگو!" خدایا ، کجا قایم شوم؟ -: بیا ببین دسته گلت چه کرده این قدر می گویی کوچک است و تو گذشت داشته باشد. دو تا آدم کشیده به چه مسخرگی آن هم کجا، بیا تا ببینی ." مادر:" شیوا کجایی؟ دعا کنم که نبینمت!" _:" گذشت یادت نرود." شیوا:" نسیم بهم کاغذ نداد. این جا هم مثل یک کاغذ بزرگ بود. من هم آرزویم را کشیدم. دو تا خواهر که هیچ وقت دعوایشان نمی شود. " مادر:" بگذار بابایت بیاید تا بهت بگوید کشیدن آرزو روی دیوار یعنی چی؟ ... آمدی؟ سلام ببین دختر کوچولویت چه کرده؟" "یادش بخیر وقتی بچه بودیم من هم یک روز می خواستم روی دیوار اتاق مان نقاشی کنم که تنبیه مفصلی شدم..." -: به به چه می بینم ؟ نقاشی ، روی دیوار!" با هم زیاد و سرعت اسب هم زیاد است. رنگ قهوه ای تیره - مشکی - بلوطی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 37