مجله کودک 416 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 40

10 اختلاف این 2 تصویر را با هم مقایسه کن و 10 اختلاف بین آن ها پیدا کن. قلم بردار و این اختلاف ها را علامت بزن نام اسب : تنسی ویژگی کلی: اسبی آرام و قابل رام شدن است.دویدن منظم و مرتبی دارد و سر آن نسبتا بزرگ است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 40