مجله کودک 417 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 22

نام اسب: نیوفارست ویژگی کلی: یکی از اسب های پو.نی انگلیسی است، قدرت بدنی خوبی دارد. رنگ: رنگ های تیره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 22