مجله کودک 417 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 417 صفحه 33

قصه ی پروانه و درخت و جویبار فریده شابنفر یک روز آفتابی تابستان بود. خورشید مهربان تر از همیشه روی دشت ومزرعه می تابید. درخت توت چیز تازه ای می دید. روی یکی از برگهایش دانه سفید و کوچکی شبیه مرواید پیدا شده بود. درخت توت هر چه فکر کرد نفهمید که این دانه کوچک چیست و از کجا آمده است. از کنار درخت توت، جویبار کوچکی می گذشت. جویبار، درخت توت را سیراب کمی کرد. درخت توت خودش را در آب زلال جویبار نگاه می کرد. درخت توت از جویبارکوچک نام اسب: کونمارا ویژگی کلی: اسبی ایرلندی است که انواع شرایط آب و هوایی را تحمل می کند. رنگ: طیف خاکستری تیره و ورنش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 417صفحه 33