مجله کودک 459 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند شخصی در خاطرات خود نقل میکند: من در کربلا و در حرم امام حسین (ع) بودم که حضرت امام (س) تشریف آوردند. ایشان علاوه بر شبهای جمعه، مقید بودند که در حرم دعا و نماز بخوانند. حضرت امام مثل مردم عادی در حرم مینشستند و مفاتیح میخواندند. یک بار در بالاسر امام حسین (ع) در حرم نشسته و مشغول نماز بودند. رسم مردم کربلا این است که میآیند و شیرینی یا شکلات یا خرما تقسیم میکنند. امام آنجا نشسته بودند. بنده در نزدیکی ایشان نشسته بودم، فرزندم نیز با Õ نام گل: کیزرکرون Õ ارتفاع: 35 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1750

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 4