مجله کودک 459 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 7

ناگهان برق امیدی میدود در جان کودک میشود لبریز شادی کاسهی چشمان کودک  مرد تنها با تبسم مینشیند در کنارش کودک اکنون غم ندارد سر رسیده انتظارش  قرض نانی هست با او میدهد آن را به کودک سیر میگردد دوباره کودک تنهای کوچک  مینشیند بر لبانش برق لبخند رضایت میزند فریاد شادی «یا علی جانم فدایت» «دوست» ، عید سعید غدیر خم را به همه ی شیعیان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید. Õ نام گل: چارلز Õ ارتفاع: 40 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1954

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 7