مجله کودک 459 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 20

Õ نام گل: پرنس ویکتوریا Õ ارتفاع: 50 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواسط تا اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1979

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 20