مجله کودک 459 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 37

طرح گوشها را به سر بزغاله اضافه میکنیم. طراحی چهره، چشم و دست و پای بزغاله را در مرحله سوم به انجام میرسانیم. محیط اطراف بزغاله را به دلخواه نقاشی میکنیم. سپس با هاشور زدن به نقاشی خود بُعد و حالت مناسب میدهیم. Õ نام گل: بلوهرون Õ ارتفاع: 60 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اواخر بهار Õ سال پیدایش: 1970

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 37