مجله کودک 463 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 463 صفحه 12

میکند.اما آیا به طور دقیق میتوان گفت که در هر روز چند نفر از یک خیابان این شهر، مثلاً از همین خیابان بدون ساختمان ما عبور میکنند؟ و حالا یک مسئله دیگر، فرض کنید که من یا شهردار هر ناحیه دیگری در محدوده ناحیه خود به موفقیتهای زیادی دست پیدا کنیم. آیا این به این معناست که انجام روشهای من در نواحی دیگر هم حتماً جواب خواهد داد؟ این روشها حتی ممکن است در ناحیه همجوار این ناحیه هم جواب ندهد چون بافت این دو ناحیه ممکن است با هم فرق داشته باشند. میخواهم به مدیریت لحظهای اشاره کنم، کسی که بتواند سریعاً مسائل شهر را بگیرد، به درستی تحلیل و پردازش کند، جوانب کلی را بسنجد، تصمیم بگیرد و عمل کند. Õ قبلاً هم پرسیدم، هر مدیری ممکن است نظر خاص خود را داشته باشد، اینهایی که الآن گفتید با مدیریت واحد شهری، یعنی چیزی که بارها از آن نام بردید در تضاد نیست؟ نه در تضاد نیست. آب آب است اما شکل آن بسته به ظرفی که در آن قرار میگیرد فرق میکند. مدیریت واحد شهری را هم میتوانیم مانند همان آب در نظر بگیریم. ما به سمت مدیریت محله در حرکت هستیم، نیازهای هر محله، ناحیه و یا منطقه هم با هم متفاوت است. اگرچه در قسمتهایی از تهران ترافیک معضل بزرگی است اما در بعضی دیگر از قسمتهای این شهر ممکن است این مورد چندان مشکل حادی نباشد و در عوض مشکلات دیگری داشته باشد. صحبت بر سر فراهم شدن امکانات و کلیه ابزار لازم برای نیازمندیهای هر قسمت از شهر است. و اما در مورد مدیریت واحد شهری، یعنی اینکه هر برنامهریزی برای شهر توسط یک سازمان، یک ارگان، نه یک نهاد مدیریت شود، باز همان مثال بدن انسان را بزنم منتهی این بار میخواهم به شباهتهایی که بدن انسان میتواند با یک شهر داشته باشد اشاره کنم. مغز مرکز فرماندهی بدن ماست. تصور کنید که دست چپ و دست راستتان بخواهند از دو جای مختلف فرمان بگیرند. در این صورت چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ تمامی اعضای بدن خصوصیات خاص مغناطیس سیارات مغناطیس نیرویی است که مواد آهنی و نیکل را جذب خود میکند. الکتریسته نیز خاصیت مغناطیسی دارد. به اطراف محلی که نیروی مغناطیس اثر میکند. میدان جاذبه مغناطیسی گفته میشود. اگر این نیروی جاذبه اطراف یک ستاره یا سیاره باشد، به این میدان «ماگنتوسفر» گفته میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 463صفحه 12