مجله کودک 468 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند اگر نظر ولیعصر (عج) این باشد، شما چه میگویید؟ در ساعات و روزهای 21 و 22 بهمن سال 1357، رژیم شاه از ساعت چهار بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی کرد اما حضرت امام(س) بلافاصله دستور لغو این فرمان رژیم را دادند و از مردم خواستند که به خیابانها بریزند، عدهای آمدند خدمت مرحوم آیتالله طالقانی و از ایشان خواستند که از امام تقاضا کنند تا اعلامیه لغو حکومت نظامی را پس بگیرند. نظرشان این بود که رژیم شاه، خونریز و پلید و بیرحم است و اگر مردم به خیابانها بریزند، همه اولین دوچرخهها اولین دوچرخهها از نظر شکل و اندازه با دوچرخههای امروز تفاوت زیادی داشتند. بهطور عمده، در طراحی دوچرخههای اولیه، چرخ جلو بزرگ ساخته میشد. 1-جای پا هنگام استراحت بعد از پا زدن 2- سیم ترمز 3-لاستیک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 4