مجله کودک 468 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 12

ماشینها استفاده کنند و آموزشهای ما از رده سنی شش سال به بالا صورت میگیرد. کارتینگها در چندین مدل ساخته میشوند و به مراتب سن افراد، قدرت موتورهای آنها متغیر است. به هرحال میتوانید مطمئن باشید که کودکان قبل از سوارشدن و راندن این ماشینها آموزشهای لازم را دیدهاند. Õ ولی بیخطر بیخطر هم که نیست؟ وقتی از کلیه وسایل ایمنی ضروری استفاده میکنید و لباس مخصوصی را به تن کردهاید و کلاه کاسکت به سر گذاشتهاید و در پیستی بزرگ رانندگی میکنید که کنار آن چمنکاری و شنریزی شده و استاندارد است میتوانید خیالتان راحت باشد. در ضمن اگر این ماشینها به جایی برخورد نکنند امکان چپ شدن آنها خیلی پایین است و بهطور کلی میتوان گفت که ایمنی بالایی دارند. Õ علیرغم لزوم رعایت تمام نکات ایمنی که به آن اشاره کردید اما گویا رانندگان کارتینگها کمربند ایمنی را نمیبندند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید کارتینگها با وجود اینکه سرعت بالایی دارند اما کمربند ایمنی ندارند. Õندارند؟ چرا؟ با فرض اینکه این ماشینها به جایی برخورد کنند چنانچه راننده به بیرون از این وسیله پرتاب شود صدمه کمتری خواهد دید تا اینکه داخلش بماند. البته خیلی بهندرت چنین اتفاقی خواهد افتاد که راننده یکی از کارتینگها به بیرون از آن پرتاب شود. دورتادور این ماشینها سپرهایی تعبیه شده است که ضربهها را تا حد بسیار زیادی میگیرد. Õ بعضیها سوار میشوند و گاز میدهند، بعضی هم نگاه میکنند و دلشان میخواهد؟ بله متأسفانه. در نمایشگاهی هم که همین چند وقت پیش برگزار شد دانشآموزان بسیاری را از طرف مدارس برای بازدید میآوردند. شاهد بودم که آنها با چه شوق و علاقه و هیجانی ماشینها را تماشا میکردند. Õ از کودکی خودتان بگویید. بله یادم از چند سالگی خودم میآید و باز کردن دو چرخ کوچک کمی عقب دوچرخهام و پدال زدن با سرعت و تصادف کردن و بریدن صورتم. هنوز هم آثارش در صورتم هست. همچنین یادم به خانه قدیمی و حیاط بزرگمان میافتد و به پیاپی فشار اولین موتورسیکلتها گاهی یادمان میرود که موتورسواری، هیجانانگیزترین فعالیت تا قبل از تولد خودرو بوده است. اما از سوی دیگر، موتورهای پرسروصدا، سنگین و چرخهای نامناسب، عذابی برای موتورسوار بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 12