مجله کودک 468 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 19

* هنگامی که واکسن میزنیم، بدن ما به سرعت پادتن همان بیماری که واکسن آن تزریق شده است را در زمانی کوتاه میسازد. یعنی در واقع لشگری از سربازان دفاعی سرحال و آماده وارد صحنه نبرد با میکروبها میشوند. * «کارل لند اشتاینر» دانشمند اتریشی بود که بر روی پادتنها مطالعه کرد. در نتیجه تحقیقات او، معلوم شد که خون انسانها در 4 گروه A، B، AB و O قرار دارد. 4- گلگیر عقب که گنجایش 5 لیتر آب داشت. (موتور بخار از آب جوش آمده استفاده میکرد).

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 19