مجله کودک 468 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 20

جدول مستطیل 80 خانهای افقی 1.زیبایی را با آن مثال میزنند- برای رشد گیاه لازم است. 2.درجه حرارت- مایهی حیات. 3.درخت زبان گنجشک- یکی از سازهای زهی ایرانی. 4.نخست، متضاد آخر- هر چیزی که وابسته به «هنر» باشد را گویند. 5.بخشنده و صاحب کَرَم. 6.پایین آمدن خورشید در آسمان. 7.گاز یا دودی که از جسم مایع در اثر حرارت برمیخیزد- از حروف انگلیسی و در فارسی، برای بیان افسوس، درد و مصیبت استفاده میشود. 8.نان میپزد- دلآزار کهنه! 9.با مزاحم چنین رفتار کنند- اشاره به نزدیک. 10. موی گردن اسب وشیر- پدران و اجداد. مسابقات دوچرخهسواری اولین مسابقات دوچرخهسواری از سال 1868 میلادی آغاز شد. در یکی از اولین نوع این مسابقات، شمشیربازی با استفاده از دوچرخه نیز استفاده شد. 90 سال پیش این مسابقات در آلمان برگزار شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 20