مجله کودک 468 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 26

قصه تازه شب مصطفی رحماندوست این صدای ماشین ترمزش جیغ کشید ساعتِ ده شده است پدر، از راه رسید  درِ ماشین وا شد شب و باران، سرما در ماشین را بست زنده باشی، بابا!  این صدای پایش چه شتابی دارد از صدای پایش خستگی میبارد  تقتقِ دسته کلید صبر کن! پیدا کرد! و کلیدی چرخید قفل در را وا کرد مسابقات موتورسیکلترانی یک دوره مسابقات موتورسیکلترانی با عنوان «دراگ» برگزار میشود که در آن موتورسوار، میلهای را که به انتهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 26