مجله کودک 471 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 471 صفحه 12

بهتر از اینها میتوان کار کرد. همین الآن هم سعی میکنیم که جای خالی کمبود امکانات را با استفاده از خلاقیت پر کنیم. خلاقیت را وارد ماجرا میکنیم و سعی میکنیم خیلی از صحنهها را با صرف هزینههای نه چندان زیاد به انجام برسانیم. Õ این هزینهها چقدر است؟ کاملاً به کاری که میخواهیم بکنیم بستگی دارد. بعضی وقتها که یک فیلمنامه را میخوانم پیشنهاد میدهم تا صحنهای از آن را حذف کنند. نه اینکه آن صحنه جذاب نباشد و نه اینکه امکان ساخت آن را نداشته باشیم بلکه به این علت که ساخت آن سکانس به صرف هزینههای زیادی نیاز دارد که با ساختار سینمای کنونی ما همخوانی ندارد. توجه هم داشته باشیم که ذات چنین کارهایی به گونهای است که هزینهبر است و باید توسط یک گروه انجام شود. در ادامه همان مثالی که زدم فرضاً وقتی قرار است برای ساخت صحنهای از یک فیلم ماشینی را به معلق زدن وادار کنیم اگرچه ممکن است من خودم رانندگی آن اتومبیل را برعهده داشته باشم اما مجبورم سیزده چهارده نفر از افراد گروهم را با خود به سر صحنه ببرم، هر کدام از آنها وظایف و مسئولیتهای خاص خودشان را برعهده دارند و از مجموع فعالیت همه ماست که چنین کارهایی به انجام میرسد. Õ از کودکان هم برای اجرای کارهای بدلکاری استفاده میکنید؟ بیست و پنج نفر افراد گروه هستیم که مسنترین آنها خود من هستم و سی و هشت سال سن و سرپرستی تیم را برعهده دارم. کوچکترین عضو گروه هم آروین است که سیزده ساله است. Õ وقتی قرار است با اتومبیلی معلق بزنید خانواده شما نگرانتان نمیشوند؟ پدر و مادرتان از شما نمیخواهند دست از این کارها بردارید؟ چرا. بارها چنین پیشنهادی را به من میدهند. بالاخره آنها پدر و مادر من هستند و طبیعتاً نگرانیهایی هم دارند. کارهایی «دایملر» شخصی بود که تلاش کرد تا موتور خودروهای اولیه از موتور بخار به موتور با سوخت فسیلی تغییر وضعیت بدهد. موتورهای امروزی با سوخت فسیلی حرکت میکنند. دایملر تغییرات زیادی را در موتور ایجاد کرد و سرعت موتور را به هزار دور در دقیقه رساند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 471صفحه 12