مجله کودک 471 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 471 صفحه 36

اسبها اسب وحشی هنگامی که اسپانیاییها در سالهای 1500 میلادی به آمریکای شمالی رسیدند، اسبهای وحشی را در چراگاههای پهناور این منطقه یافتند که به دشواری رام و اهلی میشدند. این اسبها، به صورت وحشی زندگی میکردند و از قدرت و استقامت زیادی برخوردار بودند.  با استفاده از چند طرح و خط ساده، طراحی اولیه سر، تنه و پاهای اسب را انجام میدهیم.  شروع به طراحی سر و چهره اسب میکنیم. ظمن آنکه خطوط اضافی طراحی اولیه را هم پاک میکنیم. خودرو در ایران ورود خودرو به کشور ما، به دنبال سفر مظفرالدین شاه قاجار به کشورهای اروپایی انجام گرفت. اما تا دهها سال بعد از آن سفر، صنعت ساخت خودرو در کشور ما وجود نداشت. در سال 1339 هجری شمسی اولین خودرو در ایران ساخته شد. البته این خودرو تماماً به صورت مونتاژ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 471صفحه 36