مجله کودک 473 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 473 صفحه 15

به پولهای درشتتر خیلی اعتماد نداشت و چک پول و... را هم که اصلاً ندیده بود و نمیشناخت. رئیس و کارمندهای بانک که آشنا بودند در طول یک ماه هر چقدر اسکناس پنجاه تومانی داشتند، جمع میکردند و اول ماه میدادند به ننهجون. اما از شانس بد و بخت بیخود من بود که آخرین بار وقتی با ننهجون اول ماه رفتیم بانک، بانک خیلی خیلی شلوغ بود. ننهجون که تا به حال در زندگیش توی هیچ صفی نایستاده بود، همه را زد کنار و رفت جلوی پیشخوان همیشگی ایستاد و در این راه چند نفر از مراجعهکنندگان را هم تبدیل کرد به گیوه، جوراب، کلاه نمدی و... جلوی پیشخوان که رسیدیم، دیدم از شانس و اقبال نحس من، کارمند همیشگی بانک هم سر جایش نیست و تا من آمدم به کارمند جدید توضیحاتی بدهم. کارمند پنج تا چک پژوی «لیون» ساخته شده در سال 1905 میلادی هرچند تک سیلندر بود، اما در نمایشگاه پاریس در این سال مورد استقبال مردم قرار گرفت. در این سال اوژن پسرعموی پژو درگذشت و پژو به اتفاق سه پسر خود به انجام کارهای 2 کارخانه مشغول شدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 473صفحه 15