مجله کودک 493 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 13

Õ از دیگر فعالیتهای خانه عکاسان برگزاری هر ساله نمایشگاه صد عکس، صد عکاس بوده است. همه ساله به مناسبت سالگرد تاسیس خانه عکاسان نمایشگاهی با این عنوان برگزار شده است، هنوز هم این روند ادامه دارد منتهی به شکلی دیگر. عکاسان شرکتکننده در این نمایشگاه هر کدام عکس مورد نظر خود را ارائه میداد، در نهایت عکسهایی که روی دیوار میرفت موضوعات مختلفی داشتند و در مجموع با هم هماهنگی نداشتند. در نظر گرفتن یک موضوع خاص برای هر سال باعث میشود تا نمایشگاهی با عکسهایی هماهنگ داشته باشیم. در ضمن اکنون تعداد عکاسان شرکتکننده در این نمایشگاه خیلی بیشتر از صد نفر هستند. Õ خانه عکاسان در خارج از تهران هم فعالیتهایی دارد؟ در ابتدا خانه عکاسان فعالیت چندانی خارج از شهر تهران نداشته است اما امروز ما نمایشگاههایی داریم که همزمان در بیست استان کشور برگزار میشود. نمایشگاههایی هم داریم که در استانها چرخانده شده و به مرور در شهرهای مختلف به تماشا گذاشته میشوند. Õ پیش آمده که نمایشگاهی را هم در خارج از کشور برگزار کرده باشید؟ خیلی زیاد. یکی از بخشهایی را که فعال کردیم بخش بینالملل خانه عکاسان بوده است. در کشورهایی چون فرانسه، آفریقا، پاکستان، بحرین، قطر، آلبانی، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگر نمایشگاه برگزار کردهایم. Õ به مراکز نسبتاً زیادی در ایران اشاره کردید که فلفل منشاء اصلی فلفل، مکزیک و آمریکای مرکزی است. کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا این گیاه را به جنوب اروپا آورد. سپس این گیاه از آنجا به خاورمیانه، آفریقا و آسیا رفت و در آنجا کاشته شد. فلفل سبز و قرمز را نباید با فلفل سیاه یکی دانست. فلفل سیاه در هندوستان کاشته میشد و میوههای آن کروی و سیاه است با ساییدن این دانهها، پودر فلفل سیاه به دست میآید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 13