مجله کودک 493 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 15

روزگاری عکس گرفتن روی شیشههای عکاسی انجام میشد. سپس فیلمهای عکاسی جای آن شیشهها را گرفتند. حالا فرض کنید بیاییم و بگوییم که فیلم عکاسی را قبول نداریم و میخواهیم روی همان شیشهها عکاسی کنیم. روی هر شیشه تنها میشد یک تصویر ثبت کرد در حالی که شما میتوانستید روی فیلمهای عکاسی، دوازده، بیست و چهار و یا سی و شش قطعه عکس بگیرید. با آمدن دوربینهای دیجیتال خیلی از مشکلات فیلمهای عکاسی هم از بین رفته است. به هنگام عکاسی روی فیلم، من محدودیت فیلم داشتم و مثلاً اگر در یک بیابان در حال عکاسی بودم و فیلمم تمام میشد کاری نمیتوانستم انجام دهم اما امروزه یک لپتاپ کوچک همراه من است که هر جای دنیا باشم میتوانم عکسهایی را که گرفتهام به درون آن منتقل کنم. چنین چیزی چقدر دست مرا باز میگذارد؟ طبیعی است که فناوریهای جدید مشکلات خاص خود را هم دارند و اگرچه از جهاتی میتوان آن را زیر سوال برد اما به هر حال بسیاری از محدودیتها را از بین برده است. Õ چقدر دوست داشتید و سعی کردهاید تا فرزندانتان هم یک عکاس حرفهای باشند؟ اصلاً آنها هم به عکاسی علاقه دارند. دو پسر دارم. چیزی را به آنها تحمیل نکردهام اما خوشبختانه خودشان از کودکی به طراحی علاقه داشتند. هر دو رشته هنر را دنبال کردهاند. پسر بزرگترم ده دوازده سال است به صورت حرفهای برای سریالها و فیلمهای سینمایی، عکاسی میکند و پسر دیگرم هم که رشتهاش گرافیک است فلفل خواص مفیدی برای بدن دارد. این سبزی برای افزایش جریان خون، تحریک سیستم عصبی و افزایش اشتها خوب است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 15