مجله کودک 499 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 499 صفحه 3

سخنانی از امام حسین(ع) Õ هرکس خدا را بپرستد و حق بندگی او را به جای آورد، خدا به او بیش از آنچه میخواهد میرساند. Õ اگر سه چیز نبود، هرگز فرزند آدم سر تسلیم فرود نمیآورد: فقر و نیازمندی، بیماری و مرگ. Õ بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد. Õ به کسی که سلام نداده، اجازهی صحبت ندهید. Õ کسی از نظر مقام و منزلت بزرگوارتر است که به زرق و برق دنیا در دست هر که باشد، ارزش قائل نشود. Õ هرکسی از کار فرو ماند و راه تدبیر بر اوبسته شود، کلیدش مداراست. Õ بپرهیز از کاری که برای آن ناچار به عذرخواهی شوی. زیرا مؤمن نه بدی کند و نه پوزش طلبد، ولی منافق هر روز بدی میکند و عذر میخواهد. سمیه ایمانفر، 12 ساله از قم فصلهای سال هر سال 4 فصل دارد: بهار، تابستان، پاییز و زمستان. تغییرات آب وهوا باعث تغییر در وضعیت رشد گیاهان میشود. همچنان که فصلها تغییر میکنند، برگها، گلها و میوهها میآیند و میروند. همهی نقاط جهان دارای چهار فصل نیستند. نقاطی در جهان وجود دارد که فقط یک یا دو فصل دارند. * در سرمای زمستان برگ بسیاری از گیاهان میریزد. * در بهار که هوا رو به گرما میرود، برگهای نو شروع به روییدن میکنند. * چون هوای تابستان گرم است، برگ درختان در این فصل به حداکثر سرسبزی میرسند. * در پاییز هوا رو به سردی میرود و برگ درختان شروع به ریختن میکند. علی رمضانپور از مشهد مقدس شاعران ایرانی نورالدین عبدالرحمان جامی وی در سال 817 هجری قمری در جام به دنیا آمد. از شاعران و عارفان معروف قرن نهم هجری قمری بود. بعد از حافظ، از بزرگترین استادان سخن به حساب میآمد. دیوان اشعارش شامل ترجیعبند، قصیده، غزل و رباعی میباشد. از مهمترین آثارش میتوان به بهارستان، نفخاتالانس و هفت اورنگ اشاره کرد. حافظ خواجه شمسالدین محمد شیرازی معروف به حافظ و ملقب به «لسانالغیب» در سال 726 هجری قمری در شیراز متولد شد. از آنجایی که حافظهی قوی داشت و قرآن را از حفظ بود و بسیار هم زیبا تفسیر میکرد، به حافظ معروف بود. دیوان عرفانی او شامل: مثنوی، قصیده، غزل، ترجیعبند، رباعی میباشد. ایشان را در حومهی شیراز که اکنون به نام حافظیه معروف است، به خاک سپردند. خیام نیشابوری حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم معروف به خیام نیشابوری از حکما، شاعران، ریاضیدانان و منجمین اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری بود. شهرت او بیشتر به خاطر رباعیاتش است. وی در سال 520 هجری قمری در امامزاده «محروق» نیشابور به خاک سپرده شد. رویا شالیکار، 14 ساله از بابل آبنوس سه تیغهای این ماهی تیغههای تیزی در پشت خود دارد. او با سفت و بلند کردن این تیغهها نمیگذارد تا شکار شود. نوع نر این ماهی در تابستان شکم قرمز و پشت آبی رنگ پیدا میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 499صفحه 3