مجله کودک 509 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 509 صفحه 12

قسمت اول امیر محمد لاجورد روزنامههایی که تنها یک نسخه دارند همین چند وقت پیش هجدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در مصلای تهران برگزار شد. طبعاً هم بخشی از این نمایشگاه به نشریات کودکان و نوجوانان اختصاص داشت. از فعالیتهایی که امسال و برای اولین بار در نمایشگاه مطبوعات انجام شد، ایجاد کارگاه آموزش ساخت روزنامه دیواری بود. اگر بعد از کلی گشت و گذار در میان غرفههای رنگارنگ و متنوع نشریات برای خستگی گرفتن و تازه کردن نفس به حیات پشتی نمایشگاه میرفتید شاید با صحنه دویدن خانمی که به دنبال بچهها رفته و آنها را دعوت به شرکت در کارگاه روزنامه دیواری میکند روبهرو شده باشید. روزنامههای دیواری جذابیت فوقالعادهای دارند. از یک طرف تلاش میکنند تا شبیه یک چیز خیلی جدی به نام روزنامه باشند و از طرف دیگر سخت حال و هوای کودکانه دارند. دیدار این هفته دوست با خانم ناهید منظری است. دروغگویی، هم یک آدم بیشرم و حیا! مگر آن دو دفعهی قبلی به قول و وعدهات عمل کردی که حالا از من انتظار کمک داری؟» مرد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 509صفحه 12