مجله کودک 511 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد بازی ویژه روی جلد روی جلد، مشغول پختن شلهزردهای نذری هستند. سینیهای بزرگ شلهزرد را روی زمین میبینید که باید بین همسایهها و آشنایان پخش شوند. اگر در تصویر خوب دقت کنید، متوجه میشوید چند ظرف شلهزرد در نقاط مختلف تصویر به صورت پراکنده قرار دارند که باید در سینیها گذاشته شوند. آنها را پیدا کنید. آیا میدانید چه تعدادی هستند؟ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر­گر: حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء Õ عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست قصه دوست دانش دوست ورزش دوست کتاب در مجله قصه­های ایزوپ ترجمه: ع. دانا فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه گاو وحشی و بز اهلی روباه و میمون سگهای گرسنه و پوست گاو ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 2