مجله کودک 511 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند هفته گذشته بخشی از خاطرات حضرت امام(س) درباره یکی از استادان خود، مرحوم آیتا... شاهآبادی را خواندیم. امام اصرار داشتند تا درس فلسفه را در خدمت این بزرگوار مطالعه کنند... * * * خلاصه تا قبل از رسیدن به منزل، ایشان را راضی کردم که درس فلسفه را شروع کنند. وقتی پذیرفتند، گفتم: «آقا! من فلسفه نمیخواهم. گمشده من چیز دیگری است، برای همین از شما بحث عرفان میخواهم.» اما ایشان زیر بار نرفتند، تا اینکه سرانجام به منزل ایشان رسیدم. در این هنگام مرحوم دارد که بسیار شبیه کلیله و دمنه است. علت این شباهت این است که گفته میشود منشاء اولیه همه قصههای جانوری از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 4