مجله کودک 511 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 6

مصطفی رحماندوست لالایی عاشورا مدینه بود و غوغا بود اسیر دیو سرما بود محمد سر زد از مکه که او خورشید دلها بود  لالا خورشید من لالا گل امید من لالا «گاوِ وحشی و بُز اهلی» یک گاو وحشی، در حال فرار از چنگ شیری درنده و ترسناک، با ترس و وحشت خودش را

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 6