مجله کودک 511 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 9

لالا نازک بدن، لالا عصای دست من، لالا  گل پرپر، حسینم کو گل سرخ و گل شببو کنار رود و لب تشنه تمام غنچههای او  لالالا غنچهام لالا لالالالا گلِ فردا  حسین و اکبرم، لالا علی اصغرم، لالا کجایی عمه جان زینب سکینه دخترم، لالا  لالالالا گل لاله نکن گریه نکن ناله شبی سرد است و مهتابی چرا گریان و بیتابی برایت قصه هم گفتم چرا امشب نمیخوابی  لالالا جانِ من لالا گل بارانِ من لالا درندهای است که دنبالم کرده بود و میخواست شکارم کند. صبر کن تا شیر از اینجا دور شود، آن وقت زورِ یک گاوِ وحشی را به تو نشان میدهم!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 9