مجله کودک 511 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 22

سرش را تکان داد و گفت: «باید بگویم خاک بر سرم، که سزای من همین است! آخه یکی نبود به من نادان بگوید: کارِ گرگ، شکار کردن و کُشتن و دَریدن است، نه رقص و آواز؟!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 22