مجله کودک 511 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 30

نمایشنویسی خلاق (نمایشنامهی زیر را به شکل دلخواه کامل کنید) در صحنه یک درخت کاج قرار دارد صدای آب میآید و خورشید نیز در آسمان پیداست. که خرگوش به آرامی وارد صحنه میشود. خرگوش- خدایا امروز جنگل سبز چه زیبا شده است. [در همین موقع که خرگوش مشغول بازی کردن در بوتهها است مار بزرگی به او نزدیک میشود] مار...................................................................................................................................................................................................................... شکل پذیرایی روباه خیلی ناراحت و دلخور شده بود، تصمیم گرفت این کار او را تلافی کند. با این فکر، موقع خداحافظی، وقتی با شکم گرسنه از لانهی روباه بیرون میرفت، او را برای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 30