مجله کودک 511 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 36

طوطی طوطی از زیباترین و رنگینترین پرندگان است. هرچند معمولاً رنگ این پرنده سبز است اما تنوع رنگ این پرنده بسیار زیاد است. گونهای از طوطیها میتوانند آوای آدمی را تقلید کنند.  پس از آنکه دو طرح دایره و بیضی را به هم وصل کردیم، شروع به نقاشی منقار طوطی میکنیم.  نقاشی را با یک بیضی و یک دایره آغاز میکنیم.  طراحی دم و چوبی که طوطی روی آن نشسته است را در مرحله سوم انجام میدهیم. به سادگی طراحی بالهای بسته پرنده را هم اجرا  خطوط اولیه را پاک میکنیم و طراحی دم را کاملتر میکنیم. از آنها که زودتر بتوانند لباسهای مردی رهگذر را از تنش بیرون بیاورد، قویتر و نیرومندتر است. آن دو، مردِ رهگذری را نشان کردند و تصمیم خود را به اجرا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 36