مجله کودک 511 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 38

جدول 60 خانهای افقی 1.موجود زندهی سفرهی هفت سین. 2.آماس- قلب. 3.شباهت را با این میوه مثال میزنند. 4.دستور و فرمان. 5.طریق و روش- تعجب خانمها. 6.عدد یازده- سارق. 7.چغندر پخته. 8.هر دوازده ماه را گویند. 9.اثر و نشان- نظر و عقیده. 10. متضاد «نابینا». هر طرف که میوزید، مرد رهگذر زود متوجه میشد و جهت حرکتش را با باد یکی میکرد تا فشار کمتری به بدنش وارد بیاید. باد شمال سرعت و شدت خود را زیادتر کرد، اما باز هم فایدهای

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 38