فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏12 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن اصفهان (کم کاری و بیکاری در ادارات)‏1‏

‏               کم کاری و سستی، عملی ضد انقلابی1‏

‏               کار برای خدا، نوعی عبادت2‏

‏               ایجاد اختلاف و نومیدی، از شگرد دشمنان2‏

‏12 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه اردبیل (استقلال فرهنگی)‏4‏

‏               خودشناسی و بازگشت به خویشتن4‏

‏               آثار استعماری غرب در همۀ شئون کشور5‏

‏               استقلال فرهنگی تنها راه نجات شرق6‏

‏               گمشدۀ ملل شرق7‏

‏12 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی و رادیو تلویزیون تبریز (حفظ آرامش)‏9‏

‏               فعالیتهای اصلاحی در گِرو تشنج زدایی9‏

‏               کم کاری و بیکاری ریشه وابستگی اقتصادی‏‏10‏

‏14 / 10 / 1358‏   پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)‏11‏

‏14 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (ویژگیهای انقلاب اسلامی)‏13‏

‏               ‏‏انقلاب ایران و اوضاع افغانستان‏‏13‏

‏               ‏‏پیام سفیر شوروی در آستانۀ اشغال افغانستان‏‏14‏

‏               ‏‏سرکوب ملتها به دست حکومتهای دست نشانده‏‏15‏

‏               ‏‏امتیازات انقلاب اسلامی از دیگر انقلابها‏‏15‏

‏               ‏‏آزادی کامل در انقلاب اسلامی ایران‏‏17‏

‏               ‏‏رستاخیز عمومی در راه سازندگی‏‏18‏

‏               ‏‏آفت غربزدگی‏‏19‏

‏               ‏‏طب و تمدن شرق در اروپا‏‏20‏


‏               ‏‏از ویژگیهای انقلاب اسلامی‏‏22‏

‏               ‏‏مقابله با ملت با شعار دموکراسی‏‏22‏

‏               ‏‏مطالعات کارشناسان استعمار و ارزیابی ملتها‏‏23‏

‏               ‏‏شکاف میان حوزه و دانشگاه‏‏24‏

‏               ‏‏حزب بازی برای اختلاف افکنی‏‏24‏

‏               ‏‏مراکز فساد و فحشا برای تخدیر افکار جوانان‏‏26‏

‏               ‏‏رسالت دانشگاه‏‏27‏

‏               ‏‏مسئولیت خودسازی و محیط سازی‏‏27‏

‏14 / 10 / 1358‏   بیانات در جمع خانواده جهان پهلوان تختی (ارزش پهلوانی)‏29‏

‏               ‏‏پهلوان باش، نه قهرمان‏‏29‏

‏14 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از مردم خلخال (خدمت به اسلام)‏30‏

‏1358 ه .ش.‏   پیام به سفیر پاکستان (اعلام وصول نامۀ ارسالی)‏31‏

‏15 / 10 / 1358‏   پیام به سازمانهای آزادیبخش جهان (قیام برای آزادی و استقلال)‏32‏

‏15 / 10 / 1358‏   مصاحبه با مجلۀ «تایم»؛ (اعتراض ملت ایران به دولت امریکا)‏34‏

‏15 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)‏38‏

‏               ‏‏کارشکنی مستکبران در تحقق مکاتب توحیدی‏‏38‏

‏15 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع (وابستگی اقتصادی)‏41‏

‏               ‏‏وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی سیاسی و نظامی‏‏41‏

‏               ‏‏تحریکات عناصر مزدور در ایجاد اعتصابات‏‏42‏

‏               ‏‏اغواگریها به منظور ایجاد آشوب و اغتشاش‏‏43‏

‏               ‏‏امروز اعتصاب حرام است‏‏44‏

‏               ‏‏تحذیر از اعمال خلاف شرع و قانون‏‏44‏

‏               ‏‏معنای واقعی نظام توحیدی‏‏45‏

‏15 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس)‏47‏

‏               ‏‏اهمیت فرهنگ‏‏47‏

‏               ‏‏مشکلات و محرومیتهای فراگیر کشور‏‏48‏

‏               ‏‏خنثی کردن توطئه ها‏‏49‏

‏               ‏‏تلاش برای استقرار ارکان حکومت‏‏50‏

‏16 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (عمل به وظایف ـ تبلیغات علیه انقلاب ایران)‏53‏


‏               ‏‏مسئولیت خطیر متصدیان در نظام اسلامی‏‏53‏

‏               ‏‏تبلیغات سوء اجانب علیه انقلاب‏‏55‏

‏16 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع جانبازان و پرستاران آنها (اظهار همدردی ـ کارشکنیهای دشمن)‏56‏

‏               ‏‏اظهار تألم در معلولیت جانبازان انقلاب‏‏56‏

‏               ‏‏سیاست گام به گام دشمنان در مخالفتها‏‏57‏

‏               ‏‏خواست ما، ایجاد حکومت عدل اسلامی‏‏57‏

‏16 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان «مکتب هجرت»؛ (هجرت از نفسانیت)‏59‏

‏               ‏‏برترین هجرتها‏‏59‏

‏               ‏‏الهی شدن اعمال در پرتو هجرت از نفسانیات‏‏60‏

‏               ‏‏تمایز اعمال در الهی بودن و غیر الهی بودن آن‏‏61‏

‏17 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع نمایندگان درجه داران نیروی هوایی(القای نیازبه قیّم توسط دشمن)‏63‏

‏               ‏‏بهانه ندادن به دست دشمنان انقلاب‏‏63‏

‏               ‏‏توجه به توطئۀ داخلی دشمنان‏‏64‏

‏               ‏‏حفظ آرامش ضروریترین نیاز‏‏65‏

‏               ‏‏انگیزۀ مخالفتها و اغتشاشات‏‏66‏

‏17 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع اعضای جهادسازندگی (سازندگی کشور با همکاری ملت ودولت)‏68‏

‏               ‏‏تلاش عمومی در امر سازندگی‏‏68‏

‏               ‏‏کارشکنی مخالفین و نفوذ آنان در دستگاهها‏‏69‏

‏               ‏‏مقایسۀ انقلاب ایران با سایر انقلابها‏‏71‏

‏               ‏‏پرهیز از شعارهای اختلاف انگیز‏‏72‏

‏               ‏‏تشکر از جوانان در جهاد سازندگی‏‏74‏

‏17 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز (سیاست امریکا)‏75‏

‏               ‏‏توطئه برای جلوگیری از استقرار ارکان نظام‏‏75‏

‏               ‏‏حفظ وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه‏‏76‏

‏               ‏‏عزت و اقتدار کشور در پرتو خودکفایی‏‏77‏

‏18 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع راهپیمایان کفن پوش لاهیجان و آبگرم همدان (عوامل فساد)‏78‏

‏               ‏‏موقعیت حساس کشور‏‏78‏

‏               ‏‏ذلّتِ احتیاج به دشمن‏‏79‏

‏18 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی ارومیه (حفظ روحیه انقلابی)‏80‏


‏               ‏‏نیاز به آرامش در تحقق ارکان نظام‏‏80‏

‏               ‏‏حفظ روحیه انقلابی در استمرار نهضت‏‏81‏

‏19 / 10 / 1358‏   نامه به آقای عباسعلی عمید زنجانی (اعلام وصول وجوه شرعیه)‏83‏

‏19 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع کارکنان پالایشگاه تهران وجهادسازندگی بابل(تقدیراز تعاون ملت)‏84‏

‏               ‏‏سرفرازی قیام علیه طاغوت‏‏84‏

‏               ‏‏تقدیر از روحیۀ همکاری و تعاون ملت‏‏84‏

‏19 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی ارومیه و قشرهای مختلف مردم (اهداف دشمنان)‏86‏

‏               ‏‏تبیین وظیفۀ ملت در موقعیت حساس کشور‏‏86‏

‏               ‏‏جلوگیری از رشد توطئه ها‏‏87‏

‏               ‏‏توطئۀ دشمنان در تحریف حقایق‏‏87‏

‏               ‏‏ضایع کردن جوانان توسط رژیم شاه‏‏90‏

‏               ‏‏تحول معجزه آسا‏‏91‏

‏               ‏‏همت همگانی در آبادانی ایران‏‏91‏

‏20 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع دانشجویان پیرو خط امام (توطئه امریکا، ایجاد آسیب درونی)‏93‏

‏               ‏‏نفع دشمنان در آسیب پذیری انقلاب‏‏93‏

‏               ‏‏مطالعات کارشناسان استعمار در مشرق زمین‏‏93‏

‏               ‏‏سیلی دشمنان از اسلام‏‏95‏

‏               ‏‏اخلال در روند انتخابات ریاست جمهوری‏‏96‏

‏               ‏‏هراس دشمنان از پیروزی انقلاب‏‏98‏

‏               ‏‏استمرار نهضت با شرکت در انتخابات‏‏101‏

‏               ‏‏تلاش در قطع طمع دشمنان‏‏102‏

‏20 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع کارکنان بیمارستان سهامیه قم و کشتی گیران ارتش(اسلام درایران)‏103‏

‏               ‏‏آرزوی غلبۀ مستضعفان بر مستکبران زیر پرچم اسلام‏‏103‏

‏               ‏‏الهام گرفتن افراد نادان از خارج‏‏104‏

‏20 / 10 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (آثار سوء غفلت از توطئه ها)‏106‏

‏               ‏‏در آرزوی زیارت بارگاه ثامن الحجج‏‏106‏

‏               ‏‏جبران ناپذیری غفلت از وظیفۀ الهی ـ انسانی‏‏106‏

‏20 / 10 / 1358‏   سخنرانی درجمع نمایندگان سازمانهای آزادیبخش جهان (ایران، سرمشق دیگران)‏108‏

‏               ‏‏جنایات و خیانتهای رژیم پهلوی‏‏108‏


‏               ‏‏بازیابی شرق، با تمسک به مکتب اسلام‏‏108‏

‏               ‏‏تلاش رژیم پهلوی برای بی هویت نمودن جوانان‏‏109‏

‏               ‏‏اقتدار و عزت در رویکرد به اسلام‏‏111‏

‏23 / 10 / 1358‏   پیام به شورای انقلاب (تکذیب شایعه درخواست کمک نظامی ازشوروی)‏113‏

‏دی  1358‏       نامه به مدرسان حوزه علمیه (عدم امکان رئیس جمهوری آقای جلال الدین فارسی)‏115‏

‏24 / 10 / 1358‏   حکم انتصاب آقای خامنه ای به سمت امامت جمعۀ تهران‏116‏

‏24 / 10 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید باقر خوانساری به سمت امام جماعت مسجد بازار تهران‏117‏

‏26 / 10 / 1358‏   پیام به ملت ایران (تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری)‏118‏

‏29 / 10 / 1358‏   استفتاء دربارۀ صلاحیت مخالفین باقانون اساسی برای ریاست جمهوری‏119‏

‏29 / 10 / 1358‏   وصیتنامه و تعیین آقایان پسندیده و منتظری به عنوان وصی‏120‏

‏29 / 10 / 1358‏   نامه به آقای پسندیده دربارۀ اعتبار وصیت پیشین‏122‏

‏1 / 11 / 1358‏   نامه به نمایندگان مجلس دربارۀ اصلاح اصل دوازدهم قانون اساسی‏123‏

‏3 / 11 / 1358‏   نامه به آقای پسندیده دربارۀ وجوه موجود در بانکها‏124‏

‏بهمن 1358‏    نامه به خانم سیده خدیجه غریبان لواسانی (اعلام خبر سلامتی)‏125‏

‏4 / 11 / 1358‏   پیام رادیوـ تلویزیونی به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)‏126‏

‏               ‏‏بهره مندی یکسان همه از خدمات دولتی‏‏126‏

‏               ‏‏لزوم مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری‏‏126‏

‏5 / 11 / 1358‏   تلگراف تشکر به آقای خویی (کسالت قلبی امام)‏129‏

‏7 / 11 / 1358‏   تلگراف تشکر به آقای سید عبدالله شیرازی (کسالت قلبی امام)‏130‏

‏9 / 11 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی (تشکر از ملت ایران جهت شرکت در انتخابات)‏131‏

‏10 / 11 / 1358‏   پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید (کسالت قلبی امام)‏133‏

‏11 / 11 / 1358‏   پیام تشکر به آقای یاسر عرفات (کسالت قلبی امام)‏134‏

‏14 / 11 / 1358‏   نامه تشکر به مدرسین حوزۀ علمیۀ قم (کسالت قلبی امام)‏135‏

‏15 / 11 / 1358‏   پیام به مسلمانان ایران و جهان (قیام مستضعفین جهان علیه مستکبرین)‏136‏

‏15 / 11 / 1358‏   حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای بنی صدر‏139‏

‏15 / 11 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای شورای انقلاب و...(تنفیذ حکم ریاست جمهوری)‏141‏

‏               ‏‏فانی بودن دنیا و مقامات دنیوی‏‏141‏

‏19 / 11 / 1358‏   سخنرانی در جمع میهمانان خارجی (قیام مستضعفین)‏143‏

‏19 / 11 / 1358‏   پیام به خانواده های شهدا (صلح جهانی وابسته به نابودی مستکبرین)‏144‏


‏22 / 11 / 1358‏   پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (استمرار مبارزه تا قطع وابستگی)‏146‏

‏23 / 11 / 1358‏   پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)‏149‏

‏23 / 11 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (انتخابات مجلس)‏151‏

‏23 / 11 / 1358‏   پیام تشکر به آقای لئونید برژنف (تبریک اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی)‏153‏

‏27 / 11 / 1358‏   پیام تشکر به آقای معمرقذافی (تبریک اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی)‏154‏

‏27 / 11 / 1358‏   پیام تسلیت به بازماندگان سیل خوزستان‏155‏

‏28 / 11 / 1358‏   پیام به شرکت کنندگان در کنگرۀ انقلاب اسلامی (استقلال، رأس تمام برنامه ها)‏156‏

‏30 / 11 / 1358‏   حکم انتصاب آقای بنی صدر به سمت فرماندهی کل قوا‏157‏

‏30 / 11 / 1358‏   نامه به آقای حافظ اسد (کسالت قلبی امام)‏158‏

‏1 / 12 / 1358‏   پیام به ملت ایران در هفتۀ بسیج (استقبال جوانان از بسیج عمومی)‏159‏

‏4 / 12 / 1358‏   پیام به ملت و دولت (تصمیم گیری دربارۀ جاسوسان واسترداد شاه)‏161‏

‏4 / 12 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوانعالی کشور‏163‏

‏4 / 12 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور‏164‏

‏4 / 12 / 1358‏   استفتاء دربارۀ خروج ارز از کشور‏165‏

‏8 / 12 / 1358‏   پیام تشکر به آقای هنریک ژابلونسکی (تبریک اولین سالگرد پیروزی انقلاب)‏166‏

‏8 / 12 / 1358‏   پیام تشکر به آقای ضیاءالرحمن (تسلیت حادثۀ سقوط هواپیما)‏167‏

‏12 / 12 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستان قلب (انتخابات مجلس شورای اسلامی)‏168‏

‏               ‏‏تشکر از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‏‏168‏

‏               ‏‏انتخاب افراد متعهد به اسلام برای مجلس‏‏168‏

‏13 / 12 / 1358‏   اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه‏170‏

‏15 / 12 / 1358‏   نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (بهبودی امام وترک بیمارستان)‏171‏

‏15 / 12 / 1358‏   حکم به آقای سید محمد خوئینی ها (واگذاری حفاظت گروگانها به شورای انقلاب)‏172‏

‏16 / 12 / 1358‏   تلگراف تشکر به آقای سید کاظم شریعتمداری (بهبودی امام وترک بیمارستان)‏173‏

‏18 / 12 / 1358‏   تلگراف تشکر به آقای سید عبدالله شیرازی (بهبودی امام و ترک بیمارستان)‏174‏

‏20 / 12 / 1358‏   پیام به ملت ایران (امریکا و گروگانهای جاسوس)‏175‏

‏21 / 12 / 1358‏   پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)‏177‏

‏22 / 12 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (مسئولیت ملت در انتخابات مجلس)‏180‏

‏               ‏‏خاطرات تلخ ملت از مجلس دورۀ پهلوی‏‏180‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ ملت در انتخابات مجلس‏‏181‏


‏               ‏‏اتمام حجت بر ملت در پیشگاه خداوند‏‏182‏

‏25 / 12 / 1358‏   حکم به آقای مهدی کروبی جهت تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی‏185‏

‏27 / 12 / 1358‏   پیام به ملت ایران (توصیه به جوانان در استفاده از آثار شهید مطهری)‏187‏

‏27 / 12 / 1358‏   نامه تشکر به آقای گلپایگانی (بهبودی امام وترک بیمارستان)‏189‏

‏27 / 12 / 1358‏   نامه به آقای حسنین هیکل (لزوم قطع وابستگی همه جانبه به امریکا)‏190‏

‏27 / 12 / 1358‏   نامه تشکر به آقای خالد بن عبدالعزیز (بهبودی امام و ترک بیمارستان)‏191‏

‏27 / 12 / 1358‏   نامه تشکر به آقای فهد بن عبدالعزیز (بهبودی امام و ترک بیمارستان)‏192‏

‏28 / 12 / 1358‏   پیام به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب (عفو عمومی به مناسبت سال نو)‏193‏

‏28 / 12 / 1358‏   نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (قدردانی از عفو عمومی)‏196‏

‏29 / 12 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران درآغازسال نو(تذکراتی درموردانتخابات مجلس)‏197‏

‏               ‏‏پیروزی انقلاب به برکت اسلام‏‏197‏

‏               ‏‏در کمین بودن دشمنان انقلاب‏‏198‏

‏               ‏‏رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات‏‏198‏

‏               ‏‏جایگاه مجلس شورای اسلامی‏‏199‏

‏               ‏‏رسیدگی به محرومان جامعه‏‏200‏

‏1 / 1 / 1359‏   پیام به ملت ایران، به مناسبت سال نو (توصیه های سیزده گانه به مسلمانان)‏202‏

‏6 / 1 / 1359‏   نامه به آقای سید عبدالله شیرازی (تشکر از تلگراف ارسالی)‏211‏

‏10 / 1 / 1359‏   سخنرانی در جمع جامعۀ قضات (مقام و اهمیت قضا در اسلام)‏212‏

‏               ‏‏اهمیت امر قضا در اسلام‏‏212‏

‏               ‏‏نصب قاضی توسط فقیه‏‏212‏

‏               ‏‏ضرورت تحول دادگستری طبق موازین اسلامی‏‏213‏

‏               ‏‏نفسانیات منشأ اختلافات‏‏214‏

‏               ‏‏ناتوانی قدرتها در مقابلۀ با ملتهای بیدار‏‏215‏

‏               ‏‏همدلی همۀ افراد و توجه به وحدت کلمه‏‏216‏

‏11 / 1 / 1359‏   نامه تشکر به آقای مرعشی نجفی (تبریک قطع رابطه با امریکا)‏218‏

‏12 / 1 / 1359‏   پیام به ملت ایران (نیرنگهای تازۀ امریکا در سالروز تأسیس جمهوری اسلامی)‏219‏

‏12 / 1 / 1359‏   بیانات خطاب به جمعی از مسئولان قوه قضائیه (حفظ اتحاد و آرامش)‏222‏

‏               ‏‏قصد خدمت ‏‏222‏

‏15 / 1 / 1359‏   حکم انتصاب آقای عباس واعظ طبسی به سمت تولیت آستان قدس رضوی‏224‏


‏15 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای یه چین اینگ (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏225‏

‏15 / 1 / 1359‏   نامه تشکر به آقای لئونید برژنف (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏226‏

‏15 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای کیم ایل سونگ (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏227‏

‏1359 ه .ش.‏   اطلاعیه به اعضای دفتر و پاسداران بیت (لزوم بی طرفی)‏228‏

‏17 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای حافظ اسد (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏229‏

‏17 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای معمر قذافی (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏230‏

‏17 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏231‏

‏18 / 1 / 1359‏   پیام تشکر به آقای ضیاءالرحمن (تبریک اولین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی)‏232‏

‏19 / 1 / 1359‏   پیام به ملت ایران (قطع رابطه با امریکا)‏233‏

‏20 / 1 / 1359‏   پیام به ملت ایران (اخراج ایرانیان از عراق)‏235‏

‏25 / 1 / 1359‏   پیام به پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتولیکهای جهان (عدم نگرانی از قطع رابطه با امریکا)‏237‏

‏28 / 1 / 1359‏   سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها (ضرورت دفاع در مقابل دشمنان)‏239‏

‏               ‏‏فرق بین جهاد و دفاع‏‏239‏

‏               ‏‏برتری سربازان اسلام در ایمان و شجاعت‏‏240‏

‏               ‏‏فراگیری فنون نظامی و چریکی‏‏242‏

‏               ‏‏خوش رقصی کارتر برای ملت امریکا و اروپا‏‏243‏

‏               ‏‏بازگشت رژیم عراق به دوران جاهلیت عرب‏‏245‏

‏               ‏‏آمادگی ایران برای دفع تجاوز‏‏246‏

‏1 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاهها (اصلاح دانشگاهها)‏248‏

‏               ‏‏تبیین مفهوم «اسلامی شدن دانشگاه»‏‏248‏

‏               ‏‏استقلال دانشگاه و دانشجویان در برابر شرق و غرب‏‏250‏

‏2 / 2 / 1359‏   پیام به مسلمانان ایران وجهان (شهادت آقای صدر وخواهر مظلومه اش)‏253‏

‏5 / 2 / 1359‏   پیام به ملت ایران به مناسبت حادثۀ طبس (اشتباه کارتر و نتایج آن)‏255‏

‏7 / 2 / 1359‏   حکم به آقای ابوالحسن بنی صدر (رسیدگی به جرایم امریکا در حمله به ایران)‏258‏

‏8 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای ابراهیم یزدی به سمت سرپرست مؤسسۀ کیهان‏260‏

‏8 / 2 / 1359‏   پیام به آقای فیدل کاسترو (تجاوز امریکا به خاک ایران)‏261‏

‏9 / 2 / 1359‏   پیام به آقای محمد صدوقی (حملۀ نظامی امریکا)‏262‏

‏10 / 2 / 1359‏   پیام به ملت ایران به مناسبت روز جهانی کارگر (تجلیل از کارگران زحمتکش)‏264‏

‏11 / 2 / 1359‏   تلگراف تشکر به آقای مرعشی نجفی (پاسخ تلگراف تسلیت)‏266‏


‏12 / 2 / 1359‏   سخنرانی درجمع فرماندهان سپاه (واقعۀ طبس ـ قیاس انقلاب ایران با سایرانقلابها)‏267‏

‏               ‏‏روحیۀ شهادت طلبی جوانان کشور‏‏267‏

‏               ‏‏نقض قوانین بین الملل در طبس توسط امریکا‏‏268‏

‏               ‏‏آمادگی ملت ایران در مقابله با متجاوزان‏‏269‏

‏               ‏‏مقایسۀ انقلاب اسلامی با سایر انقلابات‏‏270‏

‏13 / 2 / 1359‏   تلگراف تسلیت به آقای سیدمحمد شیرازی (شهادت سیدحسن شیرازی)‏273‏

‏15 / 2 / 1359‏   پیام به ملت ایران (تجلیل از مقام حضرت فاطمه (س) و جایگاه زن)‏274‏

‏17 / 2 / 1359‏   اجازه نامه به آقای بنی صدر (تفویض برخی اختیارات به ایشان)‏276‏

‏17 / 2 / 1359‏   پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)‏277‏

‏19 / 2 / 1359‏   بیانات پیرامون برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی‏280‏

‏20 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای خامنه ای به سمت مشاور شورایعالی دفاع ملی‏281‏

‏20 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای مصطفی چمران به سمت مشاور شورایعالی دفاع ملی‏282‏

‏20 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای سید محمود دعایی به سمت سرپرست مؤسسه «اطلاعات»‏283‏

‏21 / 2 / 1359‏   بیانات در جمع نمایندگان پیشمرگان کرد مسلمان (بهبود وضع کردستان)‏284‏

‏23 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری)‏285‏

‏               ‏‏پزشکی و پرستاری شغل مقدس‏‏285‏

‏               ‏‏بیان خیانتهای گروههای فاسد در کردستان‏‏286‏

‏               ‏‏رعایت موازین الهی در محیط کار‏‏288‏

‏23 / 2 / 1359‏   سخنرانی درحضور مدیرعامل صدا و سیما (اهمیت رادیو ـ تلویزیون و وظایف آن)‏290‏

‏               ‏‏اهمیت رادیو ـ تلویزیون‏‏290‏

‏               ‏‏لزوم تصفیه در رادیو ـ تلویزیون‏‏291‏

‏               ‏‏استقلال رادیو ـ تلویزیون‏‏292‏

‏26 / 2 / 1359‏   سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان (سرّ پیروزی ـ پاکسازی کردستان)‏294‏

‏               ‏‏لزوم تصفیۀ اشرار از کردستان‏‏294‏

‏               ‏‏حفظ انسجام و نظم در نیروهای مسلح‏‏294‏

‏               ‏‏سرّ پیروزیهای صدر اسلام‏‏295‏

‏26 / 2 / 1359‏   بیانات خطاب به سردبیر روزنامۀ اطلاعات (حدود آزادی در جمهوری اسلامی)‏298‏

‏27 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای سید صالح طاهری به سمت امامت جمعۀ اهواز‏300‏

‏28 / 2 / 1359‏   بیانات در جمع اعضای هیأت رسیدگی به وضع بنیاد مستضعفان (عملکرد بنیاد)‏301‏


‏28 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای عبدالله نوری به عنوان ناظر برانتخابات شورایعالی قضایی‏302‏

‏28 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران (شکست طرح کودتا)‏303‏

‏               ‏‏شکست طرح کودتا در ایران‏‏303‏

‏               ‏‏آسیب ناپذیری ملت ایران‏‏303‏

‏28 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع اهالی جماران (مبارزه با ظلم و نهراسیدن از قدرتها)‏305‏

‏               ‏‏ایستادگی با قاطعیت در مقابل ابرقدرتها‏‏305‏

‏               ‏‏نهراسیدن از محاصرات اقتصادی ـ نظامی ابرقدرتها‏‏305‏

‏               ‏‏مکلف بودن در مبارزه با ظلم‏‏306‏

‏29 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع فرماندهان کمیته ها (حفظ حیثیت اسلام و انقلاب)‏307‏

‏               ‏‏سپاه و کمیته دو نهاد جوشیده از متن ملت‏‏307‏

‏               ‏‏لزوم حفظ حیثیت انقلاب اسلامی‏‏308‏

‏               ‏‏ضربه زدن به اسلام با شکستن حرمت روحانیت‏‏309‏

‏               ‏‏مورد نظر نبودن جهات مادی در انقلاب‏‏310‏

‏29 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهکهای وابسته)‏313‏

‏               ‏‏به اهتزاز درآوردن بیرق اسلام در سراسر جهان‏‏313‏

‏               ‏‏مقابله قاطع دادگاهها با گروهکهای وابسته و مفسده جو‏‏314‏

‏30 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای ابوالقاسم دانش آشتیانی به سمت امامت جمعۀ آشتیان‏316‏

‏30 / 2 / 1359‏   حکم انتصاب آقای هاشم تقدیری به سمت امامت جمعۀ سنقر‏317‏

‏30 / 2 / 1359‏   سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان (لزوم بیداری مسلمین)‏318‏

‏               ‏‏هشدار به بیداری مسلمین در مقابله با استکبار‏‏318‏

‏               ‏‏سلطه فرهنگی اجانب، بزرگترین گرفتاری مسلمین‏‏319‏

‏               ‏‏وظیفه مسلمانان در نشر فرهنگ غنی اسلام‏‏319‏

‏               ‏‏مکلّف بودن مسلمانان به مبارزه با ظلم‏‏321‏

‏               ‏‏شکست ابرقدرتها و جنبش بیداری بخش ملتها‏‏322‏

‏31 / 2 / 1359‏   بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)‏324‏

‏               ‏‏ضرورت تحول در رادیو ـ تلویزیون‏‏324‏

‏               ‏‏آزادی در چهارچوب نظام اسلامی‏‏324‏

‏               ‏‏رادیو و تلویزیون مربی جامعه و نسل جوان‏‏325‏

‏               ‏‏آموزنده بودن فیلمهای تلویزیون‏‏326‏


‏               ‏‏ضرورت تصفیه افراد ناسالم از صدا و سیما‏‏327‏

‏3 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان (توطئه برای ایجاد تفرقه بین اقشار جامعه)‏328‏

‏               ‏‏تضعیف روحانیت برنامه اصلی رضاخان‏‏328‏

‏               ‏‏ایجاد سلطه با جدا نمودن روحانیت از توده های مسلمان‏‏330‏

‏               ‏‏شیطنت برای ایجاد تفرقه بین حوزوی و دانشگاهی‏‏333‏

‏               ‏‏خلاف اسلام بودن ملی گرائی‏‏334‏

‏               ‏‏فرمایشی بودن مجلس قبل از انقلاب اسلامی‏‏335‏

‏               ‏‏تلاش وابستگان برای ضربه زدن به نظام اسلامی‏‏336‏

‏               ‏‏القائات دشمن در دلسرد نمودن مردم از نظام اسلامی‏‏338‏

‏               ‏‏دانشگاه غیر اسلامی در خدمت اهداف استعماری‏‏339‏

‏               ‏‏استقلال در اندیشه و عمل حاصل انقلاب دانشگاه‏‏341‏

‏4 / 3 / 1359‏   پیام به آقای لئونید برژنف (شصتمین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران ومسکو)‏342‏

‏4 / 3 / 1359‏   سخنرانی درجمع نمایندگان مجلس(افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی)‏343‏

‏               ‏‏مجلس محل طرح مسائل دلخواه اسلام و مردم‏‏343‏

‏               ‏‏لزوم رعایت اخلاق اسلامی در مجلس‏‏345‏

‏               ‏‏مجلس محل مباحثه نه مبارزه و جبهه بندی‏‏346‏

‏               ‏‏کارشکنی و تضعیف یکدیگر، عامل انحطاط و سقوط‏‏347‏

‏               ‏‏حرکت در مسیر اسلام بدون خوف از چپ و راست‏‏349‏

‏               ‏‏خادم بودن وکیل ملت، به اسلام و کشور‏‏351‏

‏6 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران (محک سنجش ایمان)‏352‏

‏               ‏‏میزان حاکمیت الله در نفوس‏‏352‏

‏               ‏‏حفظ روحیه الهی منبعث از دوران انقلاب‏‏355‏

‏               ‏‏والا بودن ارزش فداکاری در راه خدا‏‏357‏

‏               ‏‏پیروزی بر نفس با مراقبت و محاسبه اعمال‏‏358‏

‏               ‏‏جمهوری اسلامی امانتی در دست ملت‏‏359‏

‏7 / 3 / 1359‏   پیام به نمایندگان مجلس شورا در افتتاح اولین دوره مجلس (یازده توصیه)‏361‏

‏7 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع پاسداران و نظامیان (ضرورت ایجاد تحول روحی)‏365‏

‏               ‏‏اقتدای به علی (ع) در برخورد عادلانه با مردم‏‏365‏

‏               ‏‏حفظ تحول روحی معجزه آسای ملت‏‏366‏


‏               ‏‏صراط مستقیم، صراط انسانیت و کمال‏‏367‏

‏11 / 3 / 1359‏   پیام به اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا (تشریح جنایات امریکا)‏369‏

‏13 / 3 / 1359‏   حکم اعزام آقای محمدرضا رحمت به پاکستان ورسیدگی به امورمذهبی‏371‏

‏خرداد 1359‏    نامه به آقای بنی صدر (ارجاع موارد درخواستی به شورایعالی دفاع)‏372‏

‏14 / 3 / 1359 ‏   سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی مداخلات امریکا درایران‏373‏

‏               ‏‏وحشت دولتمردان امریکا از اثبات جرائم و جنایات‏‏373‏

‏               ‏‏کشورهای ضعیف میدان همیشگی تاخت و تاز ابرقدرتها‏‏374‏

‏               ‏‏نرسیدن فریاد مظلومیت ملت ایران به دنیا‏‏375‏

‏               ‏‏نهراسیدن ملت ایران از دخالت نظامی و حصر اقتصادی‏‏377‏

‏               ‏‏امدادهای غیبی خداوند در شکست ظالمین‏‏379‏

‏               ‏‏حفظ روحیه معنوی اول انقلاب‏‏380‏

‏               ‏‏بیداری مستضعفین اولین گام در مقابله با مستکبرین‏‏381‏

‏14 / 3 / 1359‏   سخنرانی درجمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی ـ اتحاد حوزه و دانشگاه)‏383‏

‏               ‏‏جمهوری اسلامی، امانتی الهی‏‏383‏

‏               ‏‏ترس قدرتهای بزرگ از اسلام‏‏384‏

‏               ‏‏تحوّل ملت با عنایت خدا‏‏385‏

‏               ‏‏بیداری و توجه به خدا مایۀ نجات و فلاح‏‏387‏

‏               ‏‏هراس دشمن از اتحاد حوزه و دانشگاه‏‏388‏

‏               ‏‏نماز بالاترین فریادها‏‏393‏

‏               ‏‏اسلامی نبودن دانشگاه سبب خونریزیهای رژیم‏‏394‏

‏14 / 3 / 1359‏   سخنرانی درجمع اقشار مختلف مردم (قیام 15 خرداد ـ دخالتهای امریکا)‏396‏

‏               ‏‏15 خرداد، نقطۀ عطفی در تاریخ کشور‏‏396‏

‏               ‏‏حمایت بعضی کشورها از جرائم و جنایات امریکا‏‏397‏

‏               ‏‏مؤثر نبودن تهدید امریکا در ارادۀ ملت ایران‏‏398‏

‏15 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری (تشریح وظایف ارتش)‏400‏

‏               ‏‏خشونت با کفار و دوستی با مؤمنان‏‏400‏

‏               ‏‏رئوف بودن ارتش با مردم و کوبنده در مقابل اجانب‏‏401‏

‏               ‏‏ادب و فرهنگ اسلامی عامل جلوگیری از آسیب پذیری‏‏402‏

‏               ‏‏مردمی بودن ارتش ایران‏‏403‏


‏               ‏‏حفظ کشور در گِرو اتحاد نیروهای مسلح‏‏404‏

‏               ‏‏پیروزی در رهایی مستضعفین از اسارت‏‏405‏

‏               ‏‏آسیب ناپذیری مسلمانان در اتحاد با یکدیگر‏‏406‏

‏               ‏‏غفلت ننمودن از وسوسه های داخلی‏‏407‏

‏               ‏‏لزوم حفظ نظم در نیروهای مسلح‏‏407‏

‏               ‏‏هماهنگی و رعایت مقررات در نیروهای مسلح‏‏408‏

‏18 / 3 / 1359‏   حکم رسیدگی به مشکلات مذهبی ایرانیان خارج از کشور، به آقای حسین نوری‏410‏

‏20 / 3 / 1359‏   حکم احراز اجتهاد قضات داوطلب در شورایعالی قضایی به آقای منتظری‏411‏

‏20 / 3 / 1359‏   سخنرانی درجمع استانداران سراسرکشور (نگرانی از اختلاف در ارگانهای اسلامی)‏412‏

‏               ‏‏اظهار نگرانی از ناسازگاری و اختلاف در ارگانهای اسلامی‏‏412‏

‏               ‏‏نظم و هماهنگی در اصلاح امور‏‏413‏

‏               ‏‏اختلافات و سوء عملکردها منشأ شکست جمهوری اسلامی‏‏415‏

‏               ‏‏رسالت خطیر مسئولان در حفظ نظام اسلامی‏‏416‏

‏               ‏‏تفاهم و برادری در اصلاح امور کشور‏‏417‏

‏21 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه (مبعث ـ اهمیت قرض الحسنه)‏419‏

‏               ‏‏بعثت رسول اکرم بزرگترین حادثه تاریخ بشریت‏‏419‏

‏               ‏‏فهم صحیح اسلام توسط انسان کامل‏‏420‏

‏               ‏‏مأموریت انبیاء در تربیت و تکامل انسان‏‏421‏

‏               ‏‏ربّ رسول، مربّی کامل تربیت‏‏422‏

‏               ‏‏انبیاء منشأ کمال موجود انسانیت‏‏424‏

‏               ‏‏اهمیت و ارزش والای قرض الحسنه‏‏426‏

‏               ‏‏توصیه به برخورد مناسب و خوب با قرض گیرنده‏‏428‏

‏               ‏‏حفظ نظام اسلامی با تلاش برای سازندگی و پیشرفت‏‏429‏

‏23 / 3 / 1359‏   حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به اعضای منتخب ستاد ‏431‏

‏24 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی شهرستانها (ارزش عمل در راه خدا)‏433‏

‏               ‏‏ارزش والای فعالیت در راه خدا‏‏433‏

‏               ‏‏فقر و محرومیت ملت در رژیم پهلوی‏‏435‏

‏               ‏‏شیطنت ها برای دلسرد نمودن مردم از انقلاب‏‏437‏

‏25 / 3 / 1359‏   سخنرانی درجمع اعضای انجمن اسلامی صدای جمهوری اسلامی(نظارت بر برنامه ها)‏439‏


‏26 / 3 / 1359‏   پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)‏441‏

‏27 / 3 / 1359‏   حکم انتصاب آقای ابوالحسن شیرازی به سمت امامت جمعۀ مشهد‏445‏

‏27 / 3 / 1359‏   سخنرانی در جمع کارکنان جهادسازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلابها)‏446‏

‏               ‏‏مکتبی و مردمی بودن از امتیازات بی نظیر انقلاب ایران‏‏446‏

‏               ‏‏خاصیت های انقلاب اسلامی ایران‏‏447‏

‏               ‏‏خدمت با قصد خالص الهی نه با اغراض نفسانی‏‏448‏

‏28 / 3 / 1359‏   حکم انتصاب آقای فضل الله محلاتی به سمت نماینده ولی فقیه درسپاه‏450‏

‏28 / 3 / 1359‏   حکم انتصاب آقای امامی کاشانی به سمت نماینده ولی فقیه درشهربانی‏451‏

‏28 / 3 / 1359‏   حکم انتصاب آقای محی الدین انواری به سمت نماینده ولی فقیه در ژاندارمری‏452‏

‏1 / 4 / 1359‏   اجازه نامه به آقای عبدالعلی مزاری، در امور حسبیه و شرعیه‏453‏

‏1 / 4 / 1359‏   بیانات در جمع مسئولان اطلاعات و تحقیقات سپاه (حفظ اسلامیت نهضت)‏454‏

‏4 / 4 / 1359‏   سخنرانی در جمع اعضای شورای اسلامی کارگران و پرسنل ارتش (هوشیاری ملت)‏456‏

‏               ‏‏اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از این است که رهبر‏‏456‏

‏               ‏‏ایجاد اغتشاش و آشوب توسط گروهکهای وابسته‏‏457‏

‏               ‏‏مخالفت گروهکهای وابسته با اصلاح امور فرهنگی‏‏458‏

‏               ‏‏ایجاد بحران با تحریک کارگران و کشاورزان‏‏459‏

‏               ‏‏آشوبگری عوامل وابسته با شعارهای فریبنده‏‏460‏

‏               ‏‏قانونی شدن امور در کوتاه ترین مدت‏‏461‏

‏               ‏‏اسلامیت انقلاب هدف اصلی حمله دشمن‏‏462‏

‏               ‏‏شناسایی دشمنان اسلام از طریق عملکرد آنان‏‏463‏

‏               ‏‏نابود کردن اسلام با اسم «اسلام»‏‏466‏

‏               ‏‏هشدار در مورد عوامل نفوذی و لزوم شناسایی آنان‏‏468‏

‏               ‏‏لزوم هوشیاری ملت در مقابل نفوذی ها و منافقین‏‏470‏

‏5 / 4 / 1359‏   حکم انتصاب آقای محمد حسن قدیری به سمت امامت جمعۀ کوهپایه‏473‏

‏5 / 4 / 1359‏   بیانات در جمع وزیر بازرگانی و هیأت اقتصادی (نجات از تسلط اجانب)‏474‏

‏6 / 4 / 1359‏   سخنرانی درجمع خانواده شهدا و پاسداران (اعتراض شدید به عدم اصلاح در امور)‏475‏

‏               ‏‏ملت ایران مرهون شهدا و خانواده های معظم آنان‏‏475‏

‏               ‏‏اخطار پیرامون محو آثار طاغوت‏‏477‏

‏               ‏‏عذرخواهی از ملت در اصلاح نشدن بعض امور‏‏478‏


‏7 / 4 / 1359‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (استقرار عدالت حقیقی)‏480‏

‏               ‏‏مهدی موعود (ع) تنها منجی حقیقی بشریت‏‏480‏

‏               ‏‏میلاد مهدی موعود (ع) بزرگترین عید برای بشریت‏‏481‏

‏               ‏‏لزوم آمادگی برای فرج مهدی موعود (ع)‏‏482‏

‏               ‏‏رسالت رسانه های عمومی‏‏483‏

‏               ‏‏لزوم حفظ آرامش در کشور‏‏484‏

‏               ‏‏کاهش اختلافات در سطح جامعه‏‏485‏

‏7 / 4 / 1359‏   بیانات درجمع اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت (مهلت برای ایجاد تغییرات)‏486‏

‏7 / 4 / 1359‏   سخنرانی در جمع پاسداران مستقر در جماران (توصیه به رفتار خوب با مردم)‏487‏

‏               ‏‏تفاوت مستکبران با رهروان راه حق‏‏487‏

‏               ‏‏توصیه به خدمت و رفتار خوب با بندگان خدا‏‏487‏

‏9 / 4 / 1359‏   بیانات در جمع فرماندهان پایگاههای هوایی (ضرورت حفظ نظم در ارتش)‏489‏

‏10 / 4 / 1359‏   سخنرانی درجمع رؤسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏490‏

‏               ‏‏وضعیّت آموزش و پرورش در رژیم سابق‏‏490‏

‏               ‏‏تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن‏‏491‏

‏               ‏‏تحوّلات لازم در دانشگاهها و آموزش و پرورش‏‏494‏

‏               ‏‏وظائف انجمنهای اسلامی در مراکز و ادارات‏‏498‏

‏               ‏‏شروع اصلاح از محیطهای دانشگاهی‏‏499‏

‏               ‏‏حضور فعّال در مساجد‏‏500‏

‏13 / 4 / 1359‏   پیام به ملت مسلمان ایران (عدم تعرض به بانوان بدحجاب)‏502‏

‏15 / 4 / 1359‏   سخنرانی درجمع درجه داران نیروی دریایی(حکومت در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی)‏503‏

‏               ‏‏تربیت انسان، مقصد عالی اسلام و مکاتب توحیدی‏‏503‏

‏               ‏‏اشتباه انسان در رسیدن به کمال مطلق‏‏504‏

‏               ‏‏همه در پی کمال مطلقند‏‏505‏

‏               ‏‏اسلام هدایتگر انسان به سوی کمال مطلق‏‏505‏

‏               ‏‏اسلام مصلحت خواه ملتها‏‏507‏

‏               ‏‏ارتش، نیروی اسلامی هدایتگر‏‏510‏

‏               ‏‏نهراسیدن از دشمن با تمسک به خداوند‏‏511‏

‏ ‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به جلد‎ ‎22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی، آیات و‏‎ ‎‏روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21 جلدی است.‏

‎ ‎