فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست مطالب

‏ ‏

‏14 / 5 / 1363‏   پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزی (فروش پول رایج کشور توسط مسافران در خارج)‏1‏

‏     ‏‏ــ‏          سخنرانی درجمع اعضای شورای مدیریت حوزه قم (مسئولیتهای روحانیت و حوزه ها)‏2‏

‏15 / 5 / 1363‏   نامه به آقای میرحسین موسوی (انتقال بخشی ازاموال بنیادمستضعفان به مؤسسات دیگر)‏4‏

‏17 / 5 / 1363‏   اجازه نامه به آقای محمد حسن رحیمیان، در امور حسبیه و شرعیه‏5‏

‏18 / 5 / 1363‏   سخنرانی درجمع مقامات کشوری ولشکری (موانع تشکیل حکومت اسلامی توسط ائمه)‏6‏

‏               اظهار تأسف در محرومیت از برکات عظیم6‏

‏               اتهامات و تبلیغات مسموم علیه نظام اسلامی8‏

‏               تفاهم با دوستان، مخاصمه با دشمنان9‏

‏               احتراز نیروهای مسلح از مناقشات سیاسی‏‏11‏

‏               ‏‏دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب‏‏13‏

‏21 / 5 / 1363‏   اجازه نامه به آقای محمدرضااعتمادیان (دخالت اوقاف در امور موقوفات بدون متولّی)‏15‏

‏29 / 5 / 1363‏   حکم انتصاب مسئولان دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ جمعه‏16‏

‏31 / 5 / 1363‏   حکم تعیین اعضای هیأت مؤسس مکتب خواهران قم (جامعة الزهرا «س»)‏17‏

‏شهریور 1363‏   نامه به وزارت امور خارجه (اعلام وصول هدایا و ارسال آنها برای کمک به جبهه)‏18‏

‏3 / 6 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سیدرضا برقعی، در امور حسبیه و شرعیه‏19‏

‏4 / 6 / 1363‏   پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانۀ عید قربان (فلسفۀ حج و رسالت حجاج)‏20‏

‏4 / 6 / 1363‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت مشارکت مردم در امور)‏33‏

‏               ‏‏ارائه گزارش عملکردها به مردم‏‏33‏

‏               ‏‏سپردن امور به مردم و نظارت دولت‏‏34‏

‏               ‏‏جلوگیری از ایجاد نارضایتی در ادارات‏‏35‏

‏               ‏‏پایان دورۀ استیلای ابرقدرتها‏‏38‏


‏5 / 6 / 1363‏   پیام به رزمندگان (تجلیل و تکریم از رزمندگان، جانبازان، اسرا وشهیدان)‏40‏

‏11 / 6 / 1363‏   سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان (حدود وظایف شورای نگهبان)‏42‏

‏               ‏‏مکلف بودن به آینده نگری‏‏42‏

‏               ‏‏نگرانی از تشریفات در حوزه ها‏‏42‏

‏               ‏‏صیانت شورای نگهبان در گِرو عملکرد اعضای آن‏‏43‏

‏               ‏‏به فکر مردم بودن و سخت گیری نکردن‏‏44‏

‏12 / 6 / 1363‏   اجازه نامه به آقای مرتضی محمودی (پرداخت شهریۀ طلاب ورامین از سهم امام«ع»)‏46‏

‏15 / 6 / 1363‏   سخنرانی درجمع مردم و مسئولان در روزعیدقربان (اعمال در منظر اهل دنیا و معرفت)‏47‏

‏               ‏‏تفاوت اعمال انبیا با مردم‏‏47‏

‏               ‏‏معنای عید از نظر پیامبران‏‏48‏

‏               ‏‏جهاد اکبر‏‏49‏

‏               ‏‏توجه به خدا هدف اساسی انبیا‏‏51‏

‏16 / 6 / 1363‏   پیام به خانوادۀ مرحوم آشتیانی و علما (تسلیت رحلت آقای محمدباقر آشتیانی)‏53‏

‏18 / 6 / 1363‏   سخنرانی درجمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)‏54‏

‏               ‏‏الگو قرار دادن پیامبر در تحمل مشکلات‏‏54‏

‏19 / 6 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید عیسی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه‏57‏

‏20 / 6 / 1363‏   پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید قربان)‏58‏

‏20 / 6 / 1363‏   پیام تشکر به امیر قطر (تبریک عید سعید قربان)‏59‏

‏20 / 6 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور گینه (تبریک عید سعید قربان)‏60‏

‏20 / 6 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید قربان)‏61‏

‏22 / 6 / 1363‏   پاسخ نامه خانم گلابی پور حسین (مادر شهید)‏62‏

‏23 / 6 / 1363‏   سخنرانی در جمع مسئولان استان خراسان (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)‏63‏

‏               ‏‏علی (ع) مظهر جمیع اسماء و صفات الهی‏‏63‏

‏               ‏‏شیعه علی(ع) تابع مرام و شیوۀ وی‏‏65‏

‏               ‏‏حمایت از دولت خدمتگزار‏‏67‏

‏25 / 6 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک عید سعید قربان)‏70‏

‏26 / 6 / 1363‏   حکم انتصاب آقای محمدرضا مهدوی کنی به سمت تولیت مدرسۀ مروی تهران‏71‏

‏26 / 6 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید محمدحسن نبوی دشتی، در امور حسبیه و شرعیه‏72‏

‏28 / 6 / 1363‏   پیام به آقای عباس واعظ طبسی (تعمیر و بازسازی آرامگاه شهید مدرس)‏73‏


‏29 / 6 / 1363‏   نامه به هیأت مؤسس جامعة الزهراء قم (تعیین تکلیف مدارس بانوان)‏75‏

‏1363 ه .ش.‏   پاسخ استفتاء آقای یوسف صانعی دربارۀ حق سرپرستی اولاد‏76‏

‏2 / 7 / 1363‏   پیام به رئیس دولت امارات عربی متحده (تبریک سال جدید قمری)‏77‏

‏5 / 7 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏78‏

‏5 / 7 / 1363‏   پیام به مراجع و علما و خانوادۀ آقای شیرازی (تسلیت رحلت آقای سیدعبدالله شیرازی)‏79‏

‏مهر 1363‏    حکم عفو جمعی از محبوسین به پیشنهاد هیأت عفو زندانیان‏80‏

‏8 / 7 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تبریک عید سعید قربان)‏81‏

‏8 / 7 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک سال جدید قمری)‏82‏

‏9 / 7 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل تبریزی، در امور حسبیه و شرعیه‏83‏

‏10 / 7 / 1363‏   حکم انتصاب آقای سید ابوالحسن موسوی همدانی به سمت امامت جمعۀ همدان‏84‏

‏22 / 7 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سال جدید قمری)‏85‏

‏29 / 7 / 1363‏   اجازه نامه به آقای عباس شیرازی، در امور حسبیه و شرعیه‏86‏

‏1 / 8 / 1363‏   حکم انتصاب آقای قاسمعلی ظهیرنژاد به نمایندگی در شورایعالی دفاع‏87‏

‏3 / 8 / 1363‏   حکم انتصاب آقای اسماعیل سهرابی به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش‏88‏

‏4 / 8 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏89‏

‏5 / 8 / 1363‏   نامه به خانم فاطمه طباطبایی (اهدای کتاب آداب الصلاة)‏90‏

‏6 / 8 / 1363‏   سخنرانی درجمع مسئولان وزارت امورخارجه (حفظ استقلال در عین رابطه با کشورها)‏92‏

‏               ‏‏لزوم بیداری در مقابل توطئه ها و القائات شیاطین‏‏92‏

‏               ‏‏لزوم رابطه با ملتها و دولتها‏‏93‏

‏               ‏‏روابط با کشورها با حفظ استقلال‏‏94‏

‏               ‏‏مشروط بودن رابطه با امریکا‏‏94‏

‏8 / 8 / 1363‏   سخنرانی در جمع مسئولان وزارت راه و ترابری (استقلال ایران و تأثیر آن در جهان)‏96‏

‏               ‏‏وابستگی ها، منشأ گرفتاریها‏‏96‏

‏               ‏‏خدمت و تلاش در رهایی از وابستگی‏‏97‏

‏               ‏‏لزوم پیشگیری از حوادث اهانت آمیز‏‏98‏

‏13 / 8 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید کمال الدین موسوی شیرازی، در امور حسبیه و شرعیه‏100‏

‏14 / 8 / 1363‏   بیانات در جمع مسئولان کمیتۀ امداد امام خمینی (خدمت به مستضعفان)‏101‏

‏17 / 8 / 1363‏   حکم انتصاب آقای سیدمحمد مدنی بروجنی به سمت نماینده ولی فقیه در بوشهر‏102‏

‏28 / 8 / 1363‏   اجازه نامه به آقای حسین نوری همدانی، در امور حسبیه و شرعیه‏103‏


‏29 / 8 / 1363‏   نامه به آقای محسن رضایی (موافقت با مسئول حفاظت اطلاعات پیشنهادی)‏104‏

‏30 / 8 / 1363‏   پیام به بسیجیان (تجلیل از خدمات بسیجیان کشور)‏105‏

‏1363 ه .ش.‏   نامه به آقای خامنه ای (موافقت باکمکهای نقدی به ستاد مجروحان جنگ)‏106‏

‏3 / 9 / 1363‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (تأیید صداقت و امانتداری ایشان)‏107‏

‏17 / 9 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک میلاد رسول اکرم «ص»)‏108‏

‏18 / 9 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به مناسبت میلاد رسول اکرم به رئیس دیوانعالی کشور‏109‏

‏19 / 9 / 1363‏   پیام به اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (انتصاب اعضای جدید)‏110‏

‏20 / 9 / 1363‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)‏112‏

‏               ‏‏رحمت بودن قرآن و پیامبر اسلام برای بشر‏‏112‏

‏               ‏‏دعوت قرآن برای رفع فتنه از عالم‏‏112‏

‏               ‏‏توسعه معرفت، هدف کتب الهی و انبیای عظام‏‏115‏

‏               ‏‏ریشه قرآنی شعار «جنگ جنگ تا پیروزی»‏‏116‏

‏               ‏‏پایمال نمودن بشر به نام حقوق بشر‏‏117‏

‏               ‏‏تبلیغات منفی دشمن، دلیل بر عظمت نظام اسلامی‏‏118‏

‏25 / 9 / 1363‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (اهدای کتاب آداب الصلاة)‏119‏

‏2 / 10 / 1363‏   بیانات در جمع اعضای شورایعالی قضایی (لزوم استقلال قوۀ قضاییه)‏121‏

‏5 / 10 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏122‏

‏8 / 10 / 1363‏   حکم عفو جمعی از محبوسین به پیشنهاد هیأت عفو زندانیان‏123‏

‏10 / 10 / 1363‏   اجازه نامه به آقای عبدالرسول حسنی بسطامی، در امور حسبیه و شرعیه‏124‏

‏11 / 10 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏125‏

‏24 / 10 / 1363‏   اجازه نامه به آقای محمدعلی رحمانی، در امور حسبیه و شرعیه‏126‏

‏25 / 10 / 1363‏   اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی (تصدی امور مربوط به ولی فقیه در اوقاف)‏127‏

‏29 / 10 / 1363‏   پیام به ملت ایران (تسلیت رحلت آقای سید احمد خوانساری)‏128‏

‏8 / 11 / 1363‏   پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (دریافت خمس از متهمان مشمول عفو)‏129‏

‏9 / 11 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید ضیاء حسینی، در امور حسبیه و شرعیه‏130‏

‏14 / 11 / 1363‏   سخنرانی درجمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعۀ کل کشور(منشأمفاسد عالم)‏131‏

‏               ‏‏خوف قدرتها از گسترش اسلام‏‏131‏

‏               ‏‏خودبینی منشأ تمام فسادهای عالم‏‏132‏

‏               ‏‏مقدم بودن تزکیه و تهذیب بر همه امور‏‏133‏


‏               ‏‏تهذیب جامعه، وظیفۀ علما و دانشمندان مهذب‏‏134‏

‏               ‏‏تلاش برای بیداری و آگاهی بخشی به ملتها‏‏135‏

‏               ‏‏تهمتها و تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام اسلامی‏‏137‏

‏               ‏‏اصلاح جامعه در پرتو مبارزه با فساد‏‏138‏

‏               ‏‏سیرۀ ائمۀ اطهار(ع) در مبارزه با ظلم و مفاسد‏‏139‏

‏               ‏‏منطق انبیا در برخورد با کفار و مؤمنین‏‏140‏

‏15 / 11 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید صفدر حسین، در امور حسبیه و شرعیه‏142‏

‏15 / 11 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید کرامت علی نجفی، در امور حسبیه و شرعیه‏143‏

‏18 / 11 / 1363‏   پیام به خانواده های شهدا و ملت ایران (تجلیل از شهیدان)‏144‏

‏22 / 11 / 1363‏   پیام به ملت ایران در سالگردپیروزی انقلاب (جنگ ـ دانشگاه ـ رسانه های گروهی)‏146‏

‏27 / 11 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور خلق چین (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏162‏

‏27 / 11 / 1363‏   پاسخ استفتاء دادستان کل کشور دربارۀ حق الله و حق الناس‏163‏

‏28 / 11 / 1363‏   بیانات در جمع مسئولین ژاندارمری (حفظ عنایت الهی در خدمتگزاری به مردم)‏164‏

‏29 / 11 / 1363‏   اجازه نامه به آقای سید کاظم دهدشتی، در امور حسبیه و شرعیه‏165‏

‏1 / 12 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور لیبی (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏166‏

‏1 / 12 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏167‏

‏1 / 12 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏168‏

‏1 / 12 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏169‏

‏1 / 12 / 1363‏   پیام تشکر به رئیس جمهور و نخست وزیر ویتنام (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏170‏

‏6 / 12 / 1363‏   نامه به رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی دربارۀ اجرای مصوبات آن شورا‏171‏

‏6 / 12 / 1363‏   سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه (سالگرد عملیات پیروزمند خیبر)‏172‏

‏               ‏‏پیروزی در گرو یاری خداوند‏‏172‏

‏               ‏‏امانت بودن اسلام و جمهوری اسلامی‏‏173‏

‏7 / 12 / 1363‏   حکم انتصاب آقای غلامرضارضوانی به سمت امام جماعت مسجدسیدعزیزالله تهران‏174‏

‏8 / 12 / 1363‏   نامه به وزیر سپاه پاسداران (موافقت باانتقال سهم بنیاد مستضعفان به سپاه)‏175‏

‏18 / 12 / 1363‏   پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)‏176‏

‏19 / 12 / 1363‏   سخنرانی درجمع مسئولان وزارت اطلاعات (عدم وابستگی حزبی در این وزارت)‏179‏

‏               ‏‏وابسته نبودن افراد اطلاعات به احزاب و گروهها‏‏179‏

‏               ‏‏مستقل، منزه و متقی بودن افراد اطلاعات‏‏180‏


‏20 / 12 / 1363‏   پیام به ملت ایران و حوزۀ علمیۀ اصفهان (تسلیت رحلت آقای حسین خادمی)‏181‏

‏21 / 12 / 1363‏   بیانات در جمع مسئولان کمیتۀ امداد و معتمدان بازار (تفاهم بین بازار و دولت)‏182‏

‏22 / 12 / 1363‏   سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهراء (میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن)‏183‏

‏               ‏‏فعالیت بانوان در عرصه های مختلف‏‏183‏

‏               ‏‏اقتدا نمودن بانوان به فاطمه زهرا (س)‏‏184‏

‏               ‏‏حجاب اسلامی حافظ ارزشهای زن‏‏184‏

‏23 / 12 / 1363‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏186‏

‏26 / 12 / 1363‏   نامه به شورایعالی انقلاب فرهنگی (رسیدگی جدی به گزینش اساتید و دانشجویان)‏187‏

‏26 / 12 / 1363‏   بیانات در جمع هیأت سرپرستی زندانیان (لزوم رعایت احتیاط در مورد زندانیان)‏188‏

‏28 / 12 / 1363‏   سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش (رابطۀ تعلیم و تهذیب)‏189‏

‏               ‏‏مقدم بودن تزکیه بر دانش‏‏189‏

‏               ‏‏مسئولیت خطیر معلمان در تربیت دانش آموزان‏‏190‏

‏29 / 12 / 1363‏   حکم به آقای یوسف صانعی (واگذاری ادارۀ دارالتبلیغ اسلامی به دفترتبلیغات قم)‏191‏

‏29 / 12 / 1363‏   پاسخ استفتاء رئیس کل بانک مرکزی (پرداخت جایزه به سپرده گذاران)‏192‏

‏1 / 1 / 1364‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران و مسلمانان جهان (تقدیر از استقامت ملت)‏194‏

‏               ‏‏جلوه هایی از استقامت ملت‏‏194‏

‏               ‏‏تلاش برای کسب رضای الهی‏‏196‏

‏               ‏‏بی اعتنایی به زخارف دنیا، خصلت عاشقان شهادت‏‏197‏

‏               ‏‏حمایت از صدام در راستای مخالفت با اسلام‏‏198‏

‏1 / 1 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (توجه به بُعد معنوی در طاعات الهی)‏201‏

‏               ‏‏لحاظ نمودن بُعد معنوی پیروزیها‏‏201‏

‏               ‏‏ناراحت نشدن از سخن مردم در اطاعت الهی‏‏203‏

‏               ‏‏معصیت خداوند در کارشکنی و ضربه به وحدت‏‏205‏

‏               ‏‏اسلام خواهی ملت ایران منشأ دشمنی ها‏‏207‏

‏               ‏‏نصرت الهی‏‏209‏

‏8 / 1 / 1364‏   بیانات خطاب به وزیر سپاه پاسداران (تلاش برای خودکفایی)‏210‏

‏9 / 1 / 1364‏   پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (اجازۀ فروش اموال غایبین)‏211‏

‏10 / 1 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک عید نوروز)‏212‏

‏15 / 1 / 1364‏   سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه (دفاع در مقابل متجاوز)‏213‏


‏               ‏‏کمالات حضرت علی(ع)‏‏213‏

‏               ‏‏اطاعت الهی و حفظ اسلام اساس جنگهای علی (ع)‏‏213‏

‏               ‏‏دفاع از کشور اسلام وظیفۀ شرعی مردم‏‏215‏

‏               ‏‏نهراسیدن مدافعان اسلام از شهادت‏‏216‏

‏18 / 1 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏218‏

‏21 / 1 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تبریک عید نوروز)‏219‏

‏25 / 1 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)‏220‏

‏               ‏‏حضور جوانان برای دفاع از اسلام‏‏220‏

‏               ‏‏غرور و خودخواهی در امور مبدأ شکست انسان‏‏221‏

‏27 / 1 / 1364‏   سخنرانی درجمع وزیرفرهنگ وآموزش عالی و معاونان (رهایی از وابستگی فرهنگی)‏222‏

‏               ‏‏لزوم اصلاح و اسلامی نمودن دانشگاه‏‏222‏

‏               ‏‏خودباوری دانشگاهیان در استقلال کشور‏‏222‏

‏               ‏‏اصلاح کشور در گرو اصلاح دانشگاه‏‏223‏

‏29 / 1 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفۀ بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)‏224‏

‏               ‏‏ایجاد معرفت، آرمان اصلی وحی‏‏224‏

‏               ‏‏تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‏‏225‏

‏               ‏‏تهدید، تطمیع و ایجاد نفاق در مبارزه با متجاوز‏‏226‏

‏               ‏‏مأیوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز‏‏228‏

‏               ‏‏پاسخگویی به فریاد استغاثه مسلمین‏‏229‏

‏               ‏‏منطق اسلام در دفاع از حقوق مسلمین‏‏230‏

‏1 / 2 / 1364‏   وکالتنامه به آقای حیدرعلی جلالی خمینی (بخشش زمین موروثی در خمین به فقرا)‏232‏

‏1 / 2 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمدکاظم موسوندی کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه‏233‏

‏4 / 2 / 1364‏   سخنرانی درجمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روزپاسدار (عوامل شکست و پیروزی)‏234‏

‏               ‏‏انبیا و اولیا پاسداران دین حق‏‏234‏

‏               ‏‏ایستادگی ستمدیدگان تاریخ در مقابل شیاطین‏‏235‏

‏               ‏‏احساس خطر دشمنان از قدرت اسلام‏‏236‏

‏               ‏‏قدرت الهی پشتوانۀ حرکت انبیا و مؤمنان‏‏236‏

‏               ‏‏اختلاف و منیّت مبدأ شکست در مقابل دشمن‏‏237‏

‏               ‏‏اقتدار و پیروزی در سایۀ حفظ وحدت‏‏238‏


‏7 / 2 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏240‏

‏8 / 2 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمد فلاح زاده، در امور حسبیه و شرعیه‏241‏

‏9 / 2 / 1364‏   پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (پرداخت دیۀ نقدی)‏242‏

‏10 / 2 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، درامورحسبیه وشرعیه‏243‏

‏11 / 2 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سید محمد زکی السویج، در امور حسبیه و شرعیه‏244‏

‏15 / 2 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏245‏

‏16 / 2 / 1364‏   سخنرانی درجمع علما وروحانیون شیعه وسنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)‏246‏

‏               ‏‏کسب رضایت الهی در انجام وظیفه‏‏246‏

‏               ‏‏مسئولیت خطیر روحانیون و معذور نبودن آنان‏‏247‏

‏               ‏‏مسئولیت روحانیون در حفظ هویت صنفی خویش‏‏248‏

‏               ‏‏خودخواهی و قدرت طلبی منشأ فسادهای عالم‏‏249‏

‏               ‏‏حفظ قداست خطبه های نماز جمعه‏‏250‏

‏               ‏‏لزوم ساده زیست بودن روحانیون‏‏251‏

‏               ‏‏دعوت به حق همراه با عمل به آن‏‏253‏

‏               ‏‏قدرتهای دنیا منشأ گرفتاری ملت ایران‏‏254‏

‏               ‏‏محرومان حامیان اسلام و انقلاب‏‏254‏

‏               ‏‏تبلیغات برای ایجاد اختلاف و ضربه به اسلام‏‏255‏

‏               ‏‏خدمات نظام جمهوری اسلامی به اسلام‏‏257‏

‏17 / 2 / 1364‏   نامه به آقای سید محمدعلی قریشی (رسیدگی به اختلاف دو تن از اهالی خمین)‏258‏

‏22 / 2 / 1364‏   نامه به رئیس سازمان تبلیغات (اجازۀ تأمین مالی سازمان از اموال مصادره ای)‏259‏

‏22 / 2 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمدرضا نوری شاهرودی، در امور حسبیه و شرعیه‏260‏

‏23 / 2 / 1364‏   پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)‏261‏

‏25 / 2 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏262‏

‏25 / 2 / 1364‏   حکم انتصاب آقای محمد عبایی خراسانی به سمت نماینده امام در دفتر تبلیغات قم‏263‏

‏30 / 2 / 1364‏   یادنامه به خانم فاطمه طباطبایی (پاسخ به درخواست اشعار و تذکرات اخلاقی)‏264‏

‏30 / 2 / 1364‏   حکم به نخست وزیر (تأمین هزینه جامعة الزهرا توسط بنیاد مستضعفان)‏265‏

‏31 / 2 / 1364‏   حکم و موافقت با ابقای هیأت مدیرۀ مؤسسۀ علمیه و خیریۀ ولی عصر‏266‏

‏1 / 3 / 1364‏   پیام به ملت ایران (تجلیل از شهدای قیام 15 خرداد)‏267‏

‏2 / 3 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک حلول ماه مبارک رمضان)‏268‏


‏5 / 3 / 1364‏   حکم نظارت بر انتخابات شورایعالی قضایی به آقای محمدعلی صدوقی‏269‏

‏6 / 3 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏270‏

‏11 / 3 / 1364‏   حکم ابقای آقای یوسف صانعی در سمت دادستان کل کشور و مخالفت بااستعفای ایشان‏271‏

‏14 / 3 / 1364‏   نامه به نخست وزیر (موافقت باپرداخت اعتبار به صندوق تعاون صنفی)‏272‏

‏14 / 3 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سید کاظم صدرالسادات دزفولی، در نقل اخبار و اخذ وجوهات‏273‏

‏16 / 3 / 1364‏   نامه به آقای منتظری (بررسی صلاحیت کاندیداهای شورایعالی قضایی)‏274‏

‏17 / 3 / 1364‏   نامه به دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ جمعه (حل اختلافات در ارومیه)‏275‏

‏19 / 3 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمد حسن حجتی، در امور حسبیه و شرعیه‏276‏

‏22 / 3 / 1364‏   حکم انتصاب آقای حسین زرندی به سمت امامت جمعۀ کرمانشاه‏277‏

‏22 / 3 / 1364‏   حکم اجرای مصوبات مجلس در محاکم، به رئیس دیوانعالی کشور‏278‏

‏25 / 3 / 1364‏   حکم عفو و تخفیف مجازات زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏279‏

‏26 / 3 / 1364‏   حکم به نخست وزیر (بررسی گزارش هیأت مدیرۀ گروه پزشکی برزویه)‏280‏

‏27 / 3 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات عربی متحده (تبریک عید سعید فطر)‏281‏

‏28 / 3 / 1364‏   نامه به آقای مصطفی معین (طرح مشکلات دانشگاهها درشورایعالی انقلاب فرهنگی)‏282‏

‏30 / 3 / 1364‏   پیام تشکر به نایب رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید فطر)‏283‏

‏30 / 3 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز عید سعید فطر (هدف بعثت انبیا)‏284‏

‏               ‏‏بسط توحید و ارائۀ حقایق عالم، هدف بعثت انبیا‏‏284‏

‏               ‏‏نزول قرآن پس از رسیدن پیامبر به حقیقت قرآن‏‏285‏

‏               ‏‏ادعیۀ ائمه (ع) راهگشای انسان به مدارج الهیه‏‏286‏

‏               ‏‏تحول درونی ملت ایران بواسطۀ اسلام‏‏286‏

‏               ‏‏راهپیمایی روز قدس، ضربه به ابرقدرتها‏‏287‏

‏               ‏‏اتکای ملت ایران به قدرت عظیم الهی‏‏288‏

‏               ‏‏بیداری ملتهای مستضعف جهان‏‏290‏

‏31 / 3 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید فطر)‏291‏

‏تیر 1364‏    نامه به فرزند یکی از شهدا (تکریم و نصیحت به فرزندان شهدا)‏292‏

‏3 / 4 / 1364‏   نامه به آقای فضل الله محلاتی (لزوم رعایت احترام نمایندۀ امام در سپاه)‏294‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به آقای فضل الله محلاتی (تأیید نمایندگی ایشان ـ برخورد با گروهگرایی در سپاه)‏295‏

‏4 / 4 / 1364‏   اجازه نامه به آقای ابوالقاسم وافی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه‏296‏

‏5 / 4 / 1364‏   نامه به نخست وزیر (رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی)‏297‏


‏6 / 4 / 1364‏   حکم انتصاب آقای ملک زادگان به سمت فرمانده نیروی دریایی ارتش‏298‏

‏8 / 4 / 1364‏   حکم به آقای حسن صانعی (استفاده از اموال مصادره ای جهت کمک به محرومین)‏299‏

‏8 / 4 / 1364‏   نامه به آقای منتظری (تأیید کاندیداهای عضویت درشورایعالی قضایی)‏301‏

‏9 / 4 / 1364‏   سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم (حفظ وحدت روحانیون)‏302‏

‏               ‏‏تأثیرناپذیری ملت ایران از تبلیغات دشمن‏‏302‏

‏               ‏‏اجتناب ناپذیر بودن بعضی خلافها در حکومت‏‏302‏

‏               ‏‏لزوم تحمل آرای اجتهادی مجتهدان‏‏303‏

‏               ‏‏خیرخواه باشیم نه انتقامجو‏‏305‏

‏10 / 4 / 1364‏   حکم به آقای احمد جنتی (حل اختلافات بین علمای شیراز)‏306‏

‏11 / 4 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به پیشنهاد اعضای هیأت عفو‏307‏

‏15 / 4 / 1364‏   اجازه نامه به آقای رسول رضایی، در اخذ و صرف وجوه شرعیه‏308‏

‏16 / 4 / 1364‏   بیانات درجمع مسئولین (معرفی آقای موسوی خوئینی ها به سمت دادستان کل کشور)‏309‏

‏18 / 4 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان قضایی کشور (لزوم مراعات موازین شرعی و اخلاقی)‏310‏

‏               ‏‏رعایت موازین اسلامی ـ انسانی در قوه قضائیه‏‏310‏

‏19 / 4 / 1364‏   حکم انتصاب آقای سید محمد موسوی خوئینی ها به سمت دادستان کل کشور‏313‏

‏19 / 4 / 1364‏   نامه به آقای محمدرضا فاکر (موافقت با بررسی و انتشار توضیح المسائل امام)‏314‏

‏19 / 4 / 1364‏   نامه به آقای فاکر (تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعۀ مدرسین)‏315‏

‏24 / 4 / 1364‏   بیانات در جمع مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی (اولویت در اصلاح دانشگاهها)‏316‏

‏25 / 4 / 1364‏   سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (دوری مسئولان از تجملگرایی)‏317‏

‏               ‏‏اهمیت ساده زیستی روحانیت و مسئولان‏‏317‏

‏               ‏‏استمرار سیاست اسلامی حج‏‏318‏

‏               ‏‏اعتنا ننمودن ملتهای مسلمان به تهدیدات قدرتها‏‏319‏

‏28 / 4 / 1364‏   حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج بیت الله الحرام‏321‏

‏7 / 5 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سیدباقر خسروشاهی، در امور حسبیه و شرعیه‏323‏

‏8 / 5 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)‏324‏

‏               ‏‏اهتمام حوزه های علمیه به امور قضا‏‏324‏

‏               ‏‏مضر بودن علم بدون عمل‏‏325‏

‏               ‏‏اجرای حدود بر میزان احکام اسلام‏‏325‏

‏               ‏‏اسلامی نمودن محیط سفارتخانه های جمهوری اسلامی‏‏327‏


‏               ‏‏اظهار حیات در مقابل دنیا با شرکت در انتخابات‏‏328‏

‏مرداد 1364‏    نامه تشکر به آقای گلپایگانی (تسلیت رحلت آقای ثقفی)‏331‏

‏21 / 5 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمد ترابی، در امور حسبیه و شرعیه‏332‏

‏25 / 5 / 1364‏   پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان (توصیه های اخلاقی، سیاسی و عبادی)‏333‏

‏27 / 5 / 1364‏   سخنرانی در جمع مدیر عامل و معاونان صدا و سیما (انتقاد از برنامه های خبری)‏346‏

‏               ‏‏اهتمام صدا و سیما به نقش مردم‏‏346‏

‏29 / 5 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید قربان)‏348‏

‏5 / 6 / 1364‏   سخنرانی درجمع اعضای جامعه مدرسین و اساتیددانشگاه(قیاس رژیم اسلامی و پهلوی)‏349‏

‏               ‏‏تبلیغات رژیم سابق در ایجاد اختلاف بین اقشار‏‏349‏

‏               ‏‏اتحاد و همبستگی و عمل به تکالیف‏‏350‏

‏               ‏‏مقایسه بین حال و گذشته در تحول درونی ملت‏‏351‏

‏               ‏‏آمیخته بودن عرفان اسلام با عبادات آن‏‏353‏

‏               ‏‏لزوم آشنایی مردم با معارف الهی‏‏355‏

‏               ‏‏حفظ جهات معنوی در حوزه و دانشگاه‏‏356‏

‏               ‏‏کشوری سالم در پرتو تربیت صحیح‏‏357‏

‏6 / 6 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک عید سعید قربان)‏358‏

‏10 / 6 / 1364‏   پیام به رزمندگان وخانواده های شهدا (پنجمین سالگرد جنگ تحمیلی)‏359‏

‏10 / 6 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان روزنامه ها (انتقاد از نحوۀ چاپ اخبار)‏361‏

‏               ‏‏وظیفۀ مطبوعات در تشویق افراد به فعالیت‏‏361‏

‏               ‏‏طرح انتقادات سالم در مطبوعات، نه انتقامگیری‏‏362‏

‏               ‏‏بیان اخبار مفید در مطبوعات‏‏362‏

‏12 / 6 / 1364‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت خدمتگزاری به مردم)‏364‏

‏               ‏‏موفقیت مسئولین در خدمت به ملت‏‏364‏

‏               ‏‏قبول مسئولیت برای خدمت نه کسب قدرت‏‏365‏

‏               ‏‏تدیّن و تعهد، معیار تصدی مسئولیت‏‏366‏

‏               ‏‏ارزش خدمت به مظلومان و کشور اسلام‏‏368‏

‏13 / 6 / 1364‏   حکم و تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه ای‏369‏

‏13 / 6 / 1364‏   سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی (استفادۀ صحیح از بیت المال)‏373‏

‏               ‏‏رعایت بیت المال مسلمین‏‏373‏


‏               ‏‏مصرف بیت المال در امور مربوط به مصالح مسلمین‏‏374‏

‏               ‏‏هواهای نفسانی سرچشمۀ همۀ فسادها‏‏375‏

‏               ‏‏رعایت صلاح اسلام و کشور در کارها‏‏376‏

‏               ‏‏تربیت جوانان به راه مستقیم‏‏377‏

‏17 / 6 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سید محمدباقر حکیم، در امور حسبیه و شرعیه‏379‏

‏18 / 6 / 1364‏   اجازه نامه به آقای جعفر کریمی (صرف سهمین جهت ساختن مدرسۀ علمیۀ بابل)‏380‏

‏شهریور 1364‏   نامه به آقای سیدحسن میرزایی (اجازۀ تعمیر مدرسۀ علمیۀ زرین شهر ازوجوهات)‏382‏

‏19 / 6 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تبریک عید سعید قربان)‏383‏

‏23 / 6 / 1364‏   نامه به نخست وزیر (اجازۀ استفاده از اعتبارات بانکی برای جنگ)‏384‏

‏24 / 6 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تبریک سال جدید قمری)‏385‏

‏26 / 6 / 1364‏   حکم به فرمانده سپاه (تشکیل وتجهیز نیروهای سه گانه درسپاه پاسداران)‏386‏

‏26 / 6 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سیدحسن حسامی اصفهانی، درامور حسبیه وشرعیه‏387‏

‏27 / 6 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک سال جدید قمری)‏388‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به فرزند یکی از شهدا (تجلیل از مقام شهیدان)‏389‏

‏     ‏‏ــ‏          پیام به رزمندگان اسلام (تجلیل از رزمندگان و جانبازان)‏390‏

‏5 / 7 / 1364‏   پاسخ به نامۀ 135 نفراز نمایندگان مجلس (تأییدنخست وزیر و تأکیدبرحمایت ازدولت)‏391‏

‏7 / 7 / 1364‏   حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی‏394‏

‏7 / 7 / 1364 ‏   اجازه نامه به آقای رفسنجانی (استفاده از وجوهات جهت کمک به مردم بشاگرد)‏395‏

‏21 / 7 / 1364‏   اجازه نامه به آقای غلامرضا عطایی، در اخذ و صرف وجوه شرعیه‏396‏

‏24 / 7 / 1364‏   سخنرانی درجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)‏397‏

‏               ‏‏لزوم تأیید مجلس‏‏397‏

‏               ‏‏انتقاد سالم و راهنمایی دولت توسط مجلس‏‏397‏

‏               ‏‏اظهار نظرهای خیرخواهانه مجلس درباره دولت‏‏398‏

‏               ‏‏برخوردهای اسلامی سالم نمایندگان مجلس‏‏399‏

‏               ‏‏مداخله ننمودن قوای مسلحه در امور سیاسی‏‏400‏

‏               ‏‏اتحاد نیروها در مقابل توطئه ها‏‏401‏

‏1 / 8 / 1364‏   پیام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حدود اختیارات ولایت فقیه)‏403‏

‏2 / 8 / 1364‏   نامه به آقای مهدی کروبی (واگذاری بخشی ازاموال مصادره ای به بنیاد شهید)‏404‏

‏2 / 8 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمد علی طالب، در امور حسبیه و شرعیه‏405‏


‏4 / 8 / 1364‏   اجازه نامه به آقای نورالله طبرسی، در امور حسبیه و شرعیه‏406‏

‏9 / 8 / 1364‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (عبور از شعار و ورود به جرگۀ عمل)‏407‏

‏               ‏‏حفظ حضور مردم در صحنه ها‏‏407‏

‏               ‏‏مشارکت دادن مردم در امور‏‏408‏

‏               ‏‏حاضر دانستن خداوند در انجام کارها‏‏410‏

‏11 / 8 / 1364‏   سخنرانی درجمع مسئولان وزارت امورخارجه (ایجادمحیطی اسلامی در سفارتخانه ها)‏412‏

‏               ‏‏فهم درد مردم توسط مسئولین نظام‏‏412‏

‏               ‏‏اسلامی بودن محیط سفارتخانه ها‏‏412‏

‏               ‏‏ارتباط مقتدرانه نظام اسلامی با کشورها‏‏413‏

‏21 / 8 / 1364‏   حکم انتصاب آقای سید علی اکبر محتشمی به سمت سرپرست کمیته های انقلاب‏415‏

‏آبان 1364‏     نامه به آقای علی ابوالقاسمی (اسیر در اردوگاه عنبر عراق)‏416‏

‏21 / 8 / 1364‏   نامه به آقای منتظری (وقفنامۀ مؤسسۀ همدانیان)‏418‏

‏22 / 8 / 1364‏   حکم تفویض بخشی از اختیارات فرماندهی کل قوا به وزیر کشور‏420‏

‏28 / 8 / 1364‏   پیام به نمایندگان مجلس (خودداری از طرح مسائل مخالف با مصالح کشور)‏421‏

‏28 / 8 / 1364‏   حکم به آقای محمد یزدی (تشکیل هیأت برای تعیین حدود تعزیرات)‏423‏

‏     ‏‏ــ‏          حکم به آقای سید محمد موسوی خوئینی ها (برخورد با ضدانقلاب در خوزستان)‏425‏

‏1364 ه .ش.‏   شرح حال و فرازهایی از زندگی امام خمینی به قلم ایشان‏426‏

‏2 / 9 / 1364‏   نامه به آقای حسن صانعی (موافقت با واگذاری بخشی از اراضی به بنیاد 15 خرداد)‏429‏

‏7 / 9 / 1364‏   حکم به بانک مرکزی و تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها‏431‏

‏9 / 9 / 1364‏   سخنرانی در جمع مسئولان نظام (بازتاب و تأثیر ولادت حضرت رسول در جهان)‏432‏

‏               ‏‏قضایای مهم در ولادت رسول اکرم‏‏432‏

‏               ‏‏تحریف نمودن قضایای تاریخی‏‏433‏

‏               ‏‏تهمتها و تبلیغات مسموم علیه جمهوری اسلامی‏‏434‏

‏               ‏‏شکسته شدن بتها در استمرار زمان‏‏435‏

‏               ‏‏تلاش برای تحقق وحدت بین مسلمین جهان‏‏436‏

‏               ‏‏معرفت الهی، مقصد اصلی انبیا‏‏437‏

‏               ‏‏قرآن کریم، مبدأ تمام معارف و مرکز عرفانها‏‏438‏

‏11 / 9 / 1364‏   تلگراف به آقای گلپایگانی (تسلیت درگذشت آقای سید نصرالله مستنبط)‏440‏

‏12 / 9 / 1364‏   تلگراف تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک میلاد رسول اکرم «ص»)‏441‏


‏12 / 9 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سیدرضا بطحایی، در امور حسبیه و شرعیه‏442‏

‏19 / 9 / 1364‏   سخنرانی در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی (دانشگاه و انقلاب فرهنگی)‏443‏

‏               ‏‏اهمیت و حساسیت امر دانشگاه‏‏443‏

‏               ‏‏اهمیت انگیزه و محتوا در انقلابها‏‏443‏

‏               ‏‏اسلامی و الهی نمودن دانشگاه در انقلاب فرهنگی‏‏445‏

‏               ‏‏ارزش انگیزۀ الهی در امور‏‏446‏

‏               ‏‏انگیزۀ الهی در عظمت حرکت انبیا‏‏448‏

‏24 / 9 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سیدعلی قاضی عسکر، در امور حسبیه و شرعیه‏450‏

‏28 / 9 / 1364‏   اجازه نامه انتقال اموال تحت نظر شهید صدوقی به بنیاد دینی و فرهنگی‏451‏

‏30 / 9 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمد حسن اختری، در امور حسبیه و شرعیه‏452‏

‏30 / 9 / 1364‏   اجازه نامه به آقای فضل الله ذاکری، در امور حسبیه و شرعیه‏453‏

‏2 / 10 / 1364‏   پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (تبدیل دینار به پول رایج کشور در دیه)‏454‏

‏2 / 10 / 1364‏   سخنرانی درجمع فرماندهان ومسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش (وظیفۀ ارتش)‏455‏

‏               ‏‏قدردانی از عنایات الهی‏‏455‏

‏               ‏‏وظیفۀ الهی در پشتیبانی از ارتش‏‏456‏

‏               ‏‏اتحاد اقشار عامل شکست ناپذیری ملت‏‏456‏

‏               ‏‏وظیفۀ اسلامی ـ ملی در حفظ اسلام و کشور‏‏457‏

‏               ‏‏مقدس بودن دفاع از اسلام و کشور اسلامی‏‏457‏

‏               ‏‏حفظ حیثیت اسلامی - ملی در گِرو اتحاد نیروها‏‏458‏

‏               ‏‏ارتش حافظ اسلام و کشور اسلامی‏‏459‏

‏6 / 10 / 1364‏   اجازه نامه به آقای علی یار فجری، در امور حسبیه و شرعیه‏461‏

‏دی 1364‏     نامه تشکر به خانم عاملی (وصول نامه و هدیۀ ارسالی)‏462‏

‏15 / 10 / 1364‏   نامه به نخست وزیر (تأمین کسری بودجه جبهه ازطریق بانک مرکزی)‏463‏

‏دی 1364‏     اجازه نامه به آقای سید داوود مصطفوی، در صرف وجوه شرعیه‏464‏

‏28 / 10 / 1364‏   اجازه نامه به آقای اسماعیل فردوسی پور، در امور حسبیه و شرعیه‏465‏

‏6 / 11 / 1364‏   حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوانعالی کشور‏466‏

‏9 / 11 / 1364‏   سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (وجوب دفاع تا دفع فتنه)‏467‏

‏               ‏‏ضرورت اتحاد نیروها در دفاع از اسلام‏‏467‏

‏               ‏‏دفاع مأموریتی الهی‏‏469‏


‏15 / 11 / 1364‏   اجازه نامه به نخست وزیر (خانه سازی برای پرسنل سپاه پاسداران)‏471‏

‏16 / 11 / 1364‏   پاسخ استفتاء رئیس دیوانعالی کشور (قلمرو احکام سلطانیه و تعزیرات شرعی)‏472‏

‏17 / 11 / 1364‏   پیام به ملت ایران (تجلیل از شهدا، اسرا و جانبازان دفاع مقدس)‏474‏

‏22 / 11 / 1364‏   پیام به ملت ایران (سالگرد پیروزی انقلاب)‏476‏

‏22 / 11 / 1364‏   سخنرانی درجمع مسئولان کشور و میهمانان خارجی دهه فجر (منشأپیدایش نهضت)‏478‏

‏               ‏‏تحول درونی ملت، منشأ انقلاب اسلامی‏‏478‏

‏               ‏‏عنایت خداوند در تحول معنوی مردم ایران‏‏479‏

‏               ‏‏منزوی نبودن ایران در میان ملتها‏‏482‏

‏               ‏‏رسالت میهمانان خارجی در میان واقعیات ایران‏‏483‏

‏               ‏‏اخلاص منشأ نتیجه بخشی تمام امور‏‏484‏

‏               ‏‏رسالت ایران در دفاع از همۀ مسلمانان‏‏485‏

‏               ‏‏مکلف بودن تمام مردم در حفظ جمهوری اسلامی‏‏486‏

‏26 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور خلق چین (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏488‏

‏27 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏489‏

‏28 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏490‏

‏29 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور اندونزی (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏491‏

‏29 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏492‏

‏29 / 11 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور سریلانکا (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏493‏

‏30 / 11 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمدعبایی (تخصیص بخشی از اموال مصادره شده به دفترتبلیغات)‏494‏

‏30 / 11 / 1364‏   اجازه نامه به آقای محمدجواد کشمیری، در امور حسبیه و شرعیه‏495‏

‏3 / 12 / 1364‏   پیام به ملت ایران (شهادت جمعی از مسئولان کشور در سقوط هواپیمای مسافربری)‏496‏

‏4 / 12 / 1364‏   پیام تشکر به نخست وزیر هندوستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏499‏

‏4 / 12 / 1364‏   پیام تشکر به رئیس جمهور ویتنام (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)‏500‏

‏4 / 12 / 1364‏   اجازه نامه به آقای سید محمدرضا یاسینی، در امور حسبیه و شرعیه‏501‏

‏اسفند 1364‏   نامه به آقای علیرضا آقاخانی (آرزوی سلامتی و دعا برای ایشان)‏502‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به جلد‎ ‎22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه‏‏ ‏‏های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی، آیات و‏‎ ‎‏روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21 جلدی است.‏