نامه
تبلیغ دین برای جوانان
نامه به آقای مرتضی مطهری (تبلیغ دین برای جوانان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 اسفند 1347

زمان (قمری) : 24 ذى ‏الحجه 1388

مکان: نجف

شماره صفحه : 589

موضوع : تبليغ دين براى جوانان

زبان اثر : فارسی

مخاطب : مطهرى، مرتضى

نامه به آقای مرتضی مطهری (تبلیغ دین برای جوانان)

نامه

‏زمان: 22 اسفند 1347 / 24 ذی الحجه 1388‏

مکان: نجف

‏موضوع: تبلیغ دین برای جوانان‏

‏مخاطب: مطهری، مرتضی‏

‏بسمه تعالی‏

‏24 ذی الحجۀ 88‏

‏     به عرض شریف می رساند، مرقوم شریف مدتی پیش واصل و از سلامت جنابعالی و‏‎ ‎‏توفیقاتی که نصیب شما هست مسرور شدم. کمال توفیقات شما را برای ادامه به خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین از خداوند تعالی خواستار است. آنچه مسلّم است این چند لحظه از عمر‏‎ ‎‏می گذرد و خواه ناخواه به پیشگاه بزرگی وارد خواهیم شد یا با روی سیاه و دست پر از‏‎ ‎‏گناه و یا با دست خالی از طاعت. امید است ما از دستۀ دوم باشیم و خداوند تعالی با‏‎ ‎‏الطاف کریمۀ خود با ما تهیدستان و روسیاهان رفتار فرماید. امید است خدمتهای شما که‏‎ ‎‏به قول خودتان پر زحمت و کم استفاده است در پیشگاه مقدس مقبول باشد که ارزش‏‎ ‎‏همان است و بس. کوشش کنید اکنون که با تودۀ جوان محتاج به هدایت سر و کار دارید‏‎ ‎‏آنها را نجات دهید از این منجلاب، و معنویات را با زبان شیرین خودتان به آنها بفهمانید.‏‎ ‎‏شاید به وسیلۀ شما اشخاص از اسلام و قوانین آسمانی آن آگاه شوند و توجه به حقایق‏‎ ‎‏پیدا کنند و این برای شما بهتر است از آنکه زندگی به اصطلاح مرفهی داشته باشید و بس.‏‎ ‎‏اینجانب نتوانستم کاری که پسند درگاه متعال باشد انجام دهم و هم اکنون که مشرف به‏‎ ‎‏سراشیبی قبر هستم نمی دانم چه جواب دهم. از خودم مأیوس و به لطف خداوند تعالی‏‎ ‎‏امیدوارم، شاید جبرانی از خطاهای گذشته و حال و آینده شود. الهی عاملنی بفضلک و‏‎ ‎‏لا تعاملنی بعدلک.‏

‏     کتاب را که فرستاده بودید مقالۀ شما را تا آخر خواندم و امید است توفیق مقالات‏‎ ‎

‏دیگر هم واصل شود. مقالۀ مستدل جالبی است و باید هم جالب باشد.‏

‏     مطالبی که در مرقوم شریف نوشته اید بعض از آنها موجب تأسف و تأثر اینجانب‏‎ ‎‏است و هیچ گاه راضی به امثال این امور نیستم و بعضی هم دردی است که همۀ ماها از‏‎ ‎‏درمان آن با این وضعی که داریم عاجزیم و چون نوشتنی نیست با جناب آقای‏‎ ‎‏شاه چراغی مذاکره نمودم تذکر دهند. در خاتمه باید بدانید که اگر خدای نخواسته کسی‏‎ ‎‏از جنابعالی چیزی بگوید یا بنویسد با سوابقی که از شما دارم و اطمینانی که به شما دارم‏‎ ‎‏مورد هیچ اثری نخواهد بود ولی تاکنون همچو مطلبی واقع نشده است. از جنابعالی امید‏‎ ‎‏دعای خیر برای حسن عاقبت دارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الخمینی ‏

‎ ‎