نامه
نحوه تملیک دارایی های شرکت های حمل و نقل توسط دولت، مصوب شورای انقلاب
نامه به آقایان: عسگراولادی، نژادحسینیان، هادی و نمازی (نحوه تملیک دارایی های شرکت های حمل و نقل)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : فروردين 1362

زمان (قمری) : جمادى‏ الثانى 1403

شماره صفحه : 672

موضوع : نحوه تمليک دارايي هاى شرکت هاى حمل و نقل توسط دولت، مصوب شوراى انقلاب

زبان اثر : فارسی

مخاطب : عسگراولادى، حبيب ‏اللّه‏ (وزير بازرگانى) ـ نژاد حسينيان، سيد محمد هادى (وزير راه و ترابرى) ـ نمازى،

نامه به آقایان: عسگراولادی، نژادحسینیان، هادی و نمازی (نحوه تملیک دارایی های شرکت های حمل و نقل)

نامه 

‏زمان:‏‎ ‎‏فروردین 1362 / جمادی الثانی 1403‏

مکان: تهران، جماران 

‏موضوع: نحوۀ تملیک داراییهای شرکتهای حمل و نقل توسط دولت، مصوب شورای انقلاب ‏

‏مخاطب: عسگراولادی، حبیب الله (وزیر بازرگانی) ـ نژاد حسینیان، سید محمدهادی (وزیر راه و‏‎ ‎‏ترابری) ـ نمازی، حسین (وزیر اقتصاد و دارایی) ‏

‏[‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک مرجع عالیقدر تقلید، رهبر عظیم الشأن انقلاب، حضرت آیت الله العظمی‏‎ ‎‏امام خمینی ـ مد ظله العالی ‏

‏     با عرض سلام و تجدید ارادات، به استحضار می رساند، تعدادی از شرکتهای حمل و نقل براساس‏‎ ‎‏لایحۀ قانونی شماره 7304 مورخ 25 / 4 / 59 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (که تصویر‏‎ ‎‏آن به ضمیمه تقدیم می گردد.) در اختیار دولت قرار گرفته اند.‏

‏     صاحبان این شرکتها براساس روابط و وابستگیهایی که با سیستم بانکی و سازمانهای دولتی از قبیل‏‎ ‎‏سازمان غله داشته اند و از طریق دریافت وامهای کلان از بانکها و دریافت مبالغ هنگفتی به صورت‏‎ ‎‏علی الحساب و پیش دریافت از سازمانهایی که برای آنها کالا حمل می نمودند این شرکتها را تأسیس و با‏‎ ‎‏خرید کامیون و وسایل دیگر مورد نیاز به فعالیت پرداختند.‏

‏     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر صاحبان این شرکتها یا فراری شدند و یا با عدم همکاری،‏‎ ‎‏موجب معطل ماندن این امکانات، وقفه در امور حیاتی حمل و نقل گردیدند.‏

‏     شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از رکود و معطل ماندن این بخش حساس‏‎ ‎‏اقدام به تصویب لایحۀ مذکور نمود چون لایحۀ قانونی مذکور موضوع را به صورت کلی و مختصر‏‎ ‎‏فشرده مطرح نموده، لذا دارای نارساییهایی است که تاکنون مانع از اجرای مفاد آن گردیده است.‏

‏     عمده ترین مشکل در این راه، نامشخص بودن نحوۀ تملک داراییهای مزبور توسط دولت است‏‎ ‎‏بدین معنی که مشخص نشده مسئولین دولتی، چه قیمت و کدام مقطع زمانی را برای ارزیابی اموال‏‎ ‎‏شرکتها باید ملاک قرار دهند که حفظ حقوق بیت المال ضمن رعایت عدالت و احکام شرع به نحو‏‎ ‎

‏احسن صورت گیرد. اینک با عنایت به این موضوع که در ظرف بیش از سه سال اخیر دولت با تعیین‏‎ ‎‏مدیرانی با تحمل ناملایماتی سیاسی و اقتصادی به ادارۀ امور این شرکتها اقدام نموده و هزینه های‏‎ ‎‏زیادی را در این راه متحمل گردیده، از محضر مبارک آن جناب استدعا دارد مقرر فرمایند که کدام یک‏‎ ‎‏از روشهای زیر جهت اجرای مصوبۀ فوق الذکر، منطبق با موازین شرعی می باشد.‏

‏     1ـ آیا به محض تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تملک تحقق یافته و تنها‏‎ ‎‏تشریفات انتقال مالکیت باید از شرکتها به دولت عملی شود.‏

‏     2ـ قیمتی که باید اموال مورد محاسبه قرار گیرد کدام یک از موارد زیر می باشد.‏

‏     الف ـ به قیمت دفتری (جمع هزینه ای که برای تهیه اموال انجام شده با کسر رقمی که به عنوان‏‎ ‎‏استهلاک سالانه در دفاتر معمول می شود.) در تاریخ تصویب لایحۀ مذکور و محاسبه بدهی به همان‏‎ ‎‏روز. (25 / 4 / 59)‏

‏     ب ـ به قیمت کارشناس رسمی (توسط کارشناسان دادگستری و غیره) به تاریخ مصوب قانون و‏‎ ‎‏محاسبه بدهی به همان تاریخ. (25 / 4 / 59)‏

‏     ج ـ به قیمت بازار در روز تصویب قانون و محاسبه بدهی در همان تاریخ. (25 / 4 / 59)‏

‏     د ـ به قیمت دفتری (قیمت تمام شدۀ خرید با کسر رقم استهلاک سالانه که در دفاتر معمول می شود)‏‎ ‎‏به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ.‏

‏     ه ـ به قیمت کارشناسی رسمی به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و محاسبه بدهی در همان تاریخ. ‏

‏     و ـ به قیمت روز (که از طریق اعلام مزایده به دست بیاید) به تاریخ روز انتقال رسمی به دولت و‏‎ ‎‏محاسبه بدهی در همان تاریخ (چون تحویل شده ولی انتقال صورت نگرفته).‏

‏     البته لازم به توضیح است در صورتی که قیمت کارشناسی و یا مزایده به تاریخ روز انتقال رسمی به‏‎ ‎‏دولت را ملاک قرار دهیم افزایش قیمت بازار را که حاصل عوامل مختلفی از قبیل جنگ، محاصره‏‎ ‎‏اقتصادی و ... است و بر این امت تحمیل گردیده به نفع صاحبان فراری اموال خواهد بود و به زیان‏‎ ‎‏بیت المال.‏

‏     لازم به تذکر است که دولت هزینه های قابل توجهی جهت تأمین لوازم یدکی و ... در طول دوره‏‎ ‎‏ادارۀ امور این شرکتها متحمل شده است و بانکها در محاسبه بدهی این شرکتها، علاوه بر مبلغ اولیۀ وام،‏‎ ‎

‏بهرۀ آن تا زمان محاسبه را نیز منظور می کنند.‏

‏     از حضور آن مرجع عالیقدر، استدعای ارشاد دارد. 21 / 1 / 62 ‏

‏حبیب الله عسگراولادی سید محمدهادی نژادحسینیان حسین نمازی ‏‏              ‏

‏           وزیر بازرگانی وزیر راه و ترابری وزیر امور اقتصادی و دارایی‏‏]‏

‏ ‏

‏بسمه تعالی ‏

‏     چنانچه ثابت باشد که تأسیس شرکتهای مزبوره و دارایی به دست آمده از راه دریافت‏‎ ‎‏وامهای کلان و اعتبارات از مؤسسات دولتی برخلاف ضوابط و مقررات شرعی و‏‎ ‎‏براساس سازش و روابط غیرقانونی بوده، دولت حق دارد با اجازه کردن معاملات‏‎ ‎‏انجام شده تمام دارایی به دست آمده را تصاحب کند و زائد بر آن خسارات وارده را نیز‏‎ ‎‏مطالبه نماید؛ ولی اگر استملاک دارایی شرکتهای مذکوره از بابت طلب دولت از آنان‏‎ ‎‏باشد، میزان قیمت عادلۀ روز استملاک با مراعات ضوابط و مقررات شرعی در این باره‏‎ ‎‏است.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎