تلگراف
ابراز تشکر
تلگراف به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (ابراز تشکر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : نامعلوم

زمان (قمری) : نامعلوم

شماره صفحه : 697

موضوع : ابراز تشکر

زبان اثر : فارسی

مخاطب : مرعشى نجفى، سيد شهاب‏ الدين (از مراجع عظام تقليد)

تلگراف به آقای سید شهاب‌ الدین مرعشی نجفی (ابراز تشکر)

تلگراف

‏زمان: ؟‏

مکان: نجف

‏موضوع: ابراز تشکر‏

‏مخاطب: مرعشی نجفی، سید شهاب الدین (از مراجع عظام تقلید)‏

‎GHOM  DE  NAGAF NR 21  15  1  LT‎

‏نجف به قم‏

‎GHOM  HAZRATA ALSID AYATOLAH  ALMARASHI ALNGAFI‎

‏قم ـ حضرت آیت الله السید المرعشی النجفی ـ دامت برکاته‏

‎DAMAT  BARAKATOH  TSHKR  AVATEFKOM  VNRGO SE‎

‎HATOKOM ALKHO MINI‎

‏نشکر عواطفکم و نرجو صحتکم. الخمینی‏

‎ ‎