وزیر امورخارجه اندونزی در مصاحبه با خبرنگار پرتال امام خمینی(س) بر ضرورت توسعه فرهنگی جنبش عدم تعهد مبتنی بر رهنمودهای امام خمینی(س) تاکید کرد.

جنبش عدم تعهد، در سال 1955 در جریان اجلاس بسیار مهمی در شهر باندونگ اندونزی کار خود را آغاز کرد بدون اینکه نامی برای آن انتخاب شده باشد. اگر چه 6 سال بعد این اجلاس به شهر بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق و صربستان امروز موجودیت پیدا کرد؛ اما نقش اندونزی و کشورهای آسیایی در شکل دهی به اجلاس عدم تعهد، نقشی بسیار مهم، تاریخی و پررنگ است. از جمله کشورهای تأثیر گذار بر توسعه این جنبش، جمهوری اسلامی ایران است که با الهام از سیاست خارجی حضرت امام خمینی(س) با شعار نه شرقی و نه غربی، زمینه های استقلال بیشتر این جنبش از قدرتهای شرق و غرب را فراهم کرد.
در جریان برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، فرصتی دست داد تا با مارتی ناتالگاوا، وزیر امور خارجه اندونزی در مورد چگونگی تأثیرگذاری اندیشه های حضرت امام خمینی (س) بر جنبش عدم تعهد و دیروز، امروز و فردای این جنبش صحبت کنیم.
وزیر امور خارجه اندونزی در ابتدای سخنان خود، رویکرد عدم تعهد را عامل اتحاد کشورهای آسیایی و آفریقایی دانست و اظهار کرد: اندیشه ضد استعماری مردان بزرگی همچون امام خمینی(س) باعث توسعه در رویکرد روابط خارجی کشورهای عضو این جنبش و نیز همبستگی بیشتر کشورهای عضو که اکثرا کشورهای در حال توسعه می باشند شده است.
وی آرمان های بنیانگذاران این جنبش را یادآور شد و خاطرنشان کرد: چنانچه شاهدیم، بعد از گذشت 5 دهه، کشورهای عضو هنوز به ایده اولیه خود پایبند هستند.
مارتی ناتالگاوا مقابله با استعمار را محور سیاست خارجی حضرت امام خمینی (س) دانست و گفت: شما اگر به تاریخچه جنبش نگاه کنید مشاهده می کنید که چالش اصلی کشورهای عضو در سال های ابتدایی مقابله با استعمار و استعمار گران بوده، و در تمام این مدت کشورهای عضو سعی کرده اند که استقلال خود را ابتدا به دست آورده و بعد آن را حفظ کنند.
وزیر امور خارجه اندونزی افزود: سیاست عدم تعهد له یا علیه این گروه یا آن گروه نیست. بلکه بر اصول اساسی استوار است. در کل رویکرد عدم تعهد تلاش برای کسب استقلال و مبارزه برای توسعه اقتصادی بوده است و ضدیت با این کشور یا آن کشور در میان اعضای آن وجود ندارد.
وی نقش فرهنگی جنبش عدم تعهد در بسط ارزش های انسانی میان کشورهای عضو بر مبنای رهنمودهای رهبران دینی چون حضرت امام خمینی(س) را یادآور شد و گفت: از نگرانی های عدم تعهد در آن زمان، مسابقه تسلیحاتی بلوک شرق و غرب بوده است. به نظر من واقعیت این است که اعضای جنبش عدم تعهد توانایی افزایش همبستگی، همکاری با یکدیگر را دارند؛ همانطور که در مانیفست گروه 77 که اعضای عدم تعهد هم عضو آن هستند، بر همکاری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اعضا در آن تاکید شده است.
وزیر امور خارجه اندونزی صلح جهانی را یکی از آرمان های امام خمینی(س) خواند و گفت: به نظر من درست نیست که بر مسائل نظامی تمرکز کنیم و از مباحث فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی غلفت ورزیم.

. انتهای پیام /*