‏وصیت نامه حضرت امام بازه زمانی خاصی ندارد و برای طول دوران می شود از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه رسانه های گروهی از جمله روزنامه ها، نشریات، رادیو و تلویزیون و در حال حاضر فضای مجازی نقش عمده در خط و جهت دهی افکار، عقاید و بینش افراد و جامعه دارند و با عنایت به اینکه رسانه ها در ساختار فکری اخلاقی و اجتماعی جامعه اهمیت و جایگاه ویژه دارند. ‏

‏ ‏

Y:\Downloads\وصیت\imam_khomeini-05.jpg

Y:\Downloads\وصیت\60_imam_khomeini-06.jpg

‎ ‎

‏از اینروی اگر رسانه ها به رسالت و وظایف واقعی خود که بیداری و آگاهی جامعه هست، بپردازند ضمن راهنمایی و رساندن جامعه به سر منزل مقصود منشاء تحول  و تکامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهند شد که حضرت امام اهمیت آن را مطرح و در این رابطه می فرمایند:‏


Y:\Downloads\وصیت\imam_khomeini-09.jpg


‏«رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سینماها و تئأترها از ابزارهای مؤثر تباهی و تخدیر ملتها، خصوصاً نسل جوان بوده است. در این صد سال اخیر بویژه نیمۀ ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ دوم آن، چه نقشه های بزرگی از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار، و چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق، کشیده شد و از ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ آنها برای درست کردن بازار کالاها خصوصاً تجملی و تزئینی از هر قماش، از تقلید در ساختمانها و تزئینات و تجملات آنها و تقلید در اجناس نوشیدنی و ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ پوشیدنی و در فرم آنها استفاده کردند، به طوری که افتخار بزرگِ فرنگی مأب بودن در تمام شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ خانمهای مرفه یا نیمه مرفه بود، و در آداب معاشرت و کیفیت حرف زدن و به کار بردن لغات غربی در گفتار و نوشتار به صورتی بود که فهم آن برای بیشتر ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ مردم غیرممکن، و برای همردیفان نیز مشکل می نمود! فیلمهای تلویزیون از فرآورده های غرب یا شرق بود که طبقۀ جوان زن و مرد را از ‏مسیر عادی زندگی و کار و صنعت و تولید و دانش منحرف و به سوی بیخبری از خویش و شخصیت خود و یا بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود، حتی ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ فرهنگ و ادب و مآثر پر ارزشی که بسیاری از آن با دست خیانتکار سودجویان، به کتابخانه ها و موزه های غرب و شرق منتقل گردیده است. مجله ها با مقاله ها و عکسهای افتضاح بار و أسف انگیز، و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضدفرهنگی خویش و ضداسلامی با افتخار، مردم بویژه طبقۀ جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق هدایت می کردند. اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار در ارویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه های فروش کالاهای تجملاتی و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلی بویژه آنچه از غرب وارد می شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسکها و اسباب بازیها و کالاهای تجملی وارد می شد؛ و صدها چیزهایی که امثال من از آنها بی اطلاع هستیم. و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما ـ این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است ـ با انواع دسیسه ها و نقشه های شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمی بستند: یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند؛ و یا به خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به تباهی می کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد.»‏ (صحیفه، جلد 21، 435)

. انتهای پیام /*