با سلام و تشکر از سؤال شما، به اطلاع شما مخاطب محترم می رساند که حضرت امام خمینی(س)، یکی از رسالت ها و وظایف مجلس را رفع گرفتاری ها و محرومیت های مردم دانسته اند. ایشان به منتخبین مردم توصیه می کنند که قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و با نصب العین قرار دادن اسلام به طرح قوانین و لوایحی بپردازند که در پرتوی آن مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست های زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومان و رفع استضعاف، مدون و اجرایی گردد.

نکته مهم دیگری که حضرت امام (ره) به آن توصیه می فرمایند این است که چه راه یافتگان به مجلس و چه بازماندگان از آن، بدانند که همه این امور اعتباری و زودگذر است و آنچه ماندگار است صفای معنویت و خلوص بندگی است و در همین راستا نباید موجبات تفرقه و جدایی را فراهم ساخت.

در این جا برای بهره مندی بیشتر و دقیق تر از فرمایشات آن پیر سفر کرده توجه شما را به فرازی از سخنان ایشان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلب می نماییم. 

«اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی و‏‎ ‎‏شورای نگهبان در نظام کشور اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و ان شاءالله نمایندگان‏‎ ‎‏محترم مجلس، سنگینی بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و‏‎ ‎‏می کنند و به خوبی دریافته اند که نظام و مردم از آنان چه انتظاری دارند، که باید گفت‏‎ ‎‏مجموعۀ خواسته ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، رفع گرفتاریها و محرومیتها و‏‎ ‎‏دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری کشور، از انتظارات بحقی است که باید آنها را‏‎ ‎‏جدی گرفت. نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها و مواد‏‎ ‎‏غیر ضروری به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و بر اساس اسلام عزیز در‏‎ ‎‏کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع‏ و سیاستهای زیر بنایی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در‏‎ ‎‏راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. ‏

‏‏امروز کشور و نظام و مدیریت آن همچون گذشته نیاز به شجاعت در حل مسائل و‏‎ ‎‏چه بسا وسوسه ها، ما را از رسیدن به اهداف بزرگتری که در پیش رو و در نظر داریم‏‎ ‎‏محروم کند، که امیدوارم این مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی و‏‎ ‎‏ارتباط قوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت‏‎ ‎‏با شورای محترم نگهبان، بتواند گامهای بلندی در حل معضلات محرومین و پابرهنه ها‏‎ ‎‏بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت عمل مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت که پشتوانۀ عظیم و با برکت و پر ثمری برای کشور ماست، بهره مند شود و اما چیزی که از همه اینها مهمتر است، اینکه چه آنهایی که به مجلس راه یافته اند و‏‎ ‎‏خادم منتخب شده اند و چه آنها که به وظیفۀ خود عمل نموده اند ولی به مجلس راه‏‎ ‎‏نیافته اند و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که همۀ این امور اعتباری و زودگذر‏‎ ‎‏است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفۀ کردار ما ماندنی است اعمال و رفتار‏‎ ‎‏ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و ثمرات‏‎ ‎‏خلوص بندگی است، و ما هم نباید خلوص عمل و جامعۀ اسلامی خودمان را به زنگار‏‎ ‎‏کدورتها و اختلافات آلوده کنیم و رقابتهای گذشتۀ انتخاباتی هم هرگز نباید موجبات‏‎ ‎‏تفرقه و جدایی را فراهم نماید. ‏

‏‏و من احتمال می دهم که عوامل و دستهای ناپاکی بخواهند از رقابتهای انتخاباتی در‏‎ ‎‏رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی معنا دلها را از یکدیگر‏‎ ‎‏جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت‏‎ ‎‏مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همۀ آحاد ملت ایران و همۀ روحانیون و‏‎ ‎‏دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه‏‎ ‎‏دهند. صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشته ها و گفته های خود‏‎ ‎‏باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل‏ دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامه ها به مسائل شخصی و گروهی نپردازند و در نطقهای‏‎ ‎‏قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار نمایندگی مجلس توجه کنند و حرمت‏‎ ‎‏مجلس و نظام و اخلاق کریمۀ اسلامی را مقدّم دارند و خلاصۀ کلام اینکه مجلس و‏‎ ‎‏نمایندگان باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولین در کنار مردم و مردم‏‎ ‎‏همراه و پشتیبان مسئولین به وظیفۀ خود عمل کنند و از برکات مادی و معنوی اتحاد‏‎ ‎‏مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه ها کنار نروند که امروز شاید گناهی بالاتر از‏‎ ‎‏کناره گیری نباشد و هیچ عذر و بهانه ای برای ترک صحنۀ انقلاب پذیرفته نمی شود.»

 

منبع: صحیفه امام، ج ۲۱، صص: ۵۲-۵۰

. انتهای پیام /*