ماه رمضان، ماه مهمانی خداست، بهار قرآن، دعا و عبادت و خدمت به مردم و توجه به محرومان و نیازمندان می باشد، امام خمینی(س) در آستاتۀ ماه رمضان با تذکرات خویش، مسئولان، طلاب، مردم را به بهره وری بیشتر از سفرۀ گستردۀ الهی و تهذیب نفس دعوت می کردند و سفارش هایی در جهت خودسازی، رسیدگی به امور مردم و نیازمندان داشتند. شما می توانید نمونۀ این سفارش ها را در صحیفۀ امام مشاهده کنید. (ج2، ص397 ، ج9 ص237 و 261 و 267 و..)
ایشان در زندگی شخصی خود نیز در ماه رمضان تغییراتی می دادند، بر قرائت قرآن، دعا و مناجات می افزودند و بیش از زمان های دیگر مراقب نفس خویش و تهذیب بودند. به همین دلیل مقداری از دیگر کارهای عمومی خود کم می کردند. در دوران پس از انقلاب ایشان ملاقات های عمومی را تعطیل می کردند و در ملاقات های خاص نیز به اندازۀ ضرورت اکتفا می کردند. البته مسائل جامعه را پیگیری می کردند و ملاقات های ضروری و پیام های لازم را صادر می کردند.
اما چگونگی تأثیر ماه رمضان در تغییر رفتار نادرست را نیز با توجه به خصوصیات این ماه و روزه می توان دریافت. روزه خود موجب تقوا می شود. (بقره، 203) و شخص روزه دار افزون بر خودداری از مفطرات معمولی روزه مانند خوردن، و ... ، توجه به روزه داری زبان و گوش و چشم نیز کم و بیش دارد. و همین موجب می شود به اصلاح رفتارهای وی بینجامد. توجه بیشتر به خدا و توجه به دوری از حرام ها و شرکت بیشتر در مساجد و محافل دینی، همه فرد را متوجه و آگاه می سازد و موجب می شود، در رفتارهای نادرست خویش تجدید نظر کند، به همین دلیل است که میزان جرم در ماه رمضان کاسته می شود و اگر شخص متوجه خدا شود و از هوای نفس دور شود، قطعاَ در رفتارهای او تأثیر می گذارد و همانطور که اشاره شد، امام(س) در آستانۀ ماه رمضان همگان را به تهذیب نفس و اصلاح رفتارها دعوت می کردند.

. انتهای پیام /*