امام خمینی(س) به بخش اول سئوال شخصاً پاسخ گفته اند که اجمال آن این است که دولت وقت عراق با رژیم ایران بر سر محدود کردن و حتی حصر خانگی امام(س) توافق کرده بود و امام به کویت رفتند تا روی یکی از کشورهای اسلامی فکر کنند. اما دریغ که دولت کویت حتی به ایشان اجازه نداد که به فرودگاه بروند. آن زمان اکثر دولت های کشورهای اسلامی جزو توابع قدرت ها محسوب می شدند. بنابراین ملت های مسلمان که به امام خمینی(س) علاقه وافری داشتند، بیش از ما شرمنده بودند که دولت های آنها قدرت پذیرش چنین رهبری را ندارند. بنظر می رسد که به حکم آیات مهاجرت، بالاخره ایشان برای ادای وظایف خود لازم بود به جایی بروند که تا حدودی دور از بلوک های وابسته به آمریکا، شوروی و انگلیس باشد و به تصدیق غالب تحلیل گران سیاسی بهترین انتخاب در آن زمان فرانسه بود که از آنجا توانستند صدای نهضت را به گوش جهانیان برسانند. البته فرانسه نیز در ابتدا ممانعت هایی از فعالیت امام به عمل آورد ولی ایشان می دانست که تولید پیام هایی که با وجدان های بشری سازگاری دارد، راه خود را باز می کند و موانع را از پیش پا بر می دارد.
و اما بخش دوم سئوال: علت اولیه مراجعت امام(س) از قم به تهران بیماری قلبی بود که به توصیه پزشکان باید خانه ای برای ایشان تهیه می شد که به بیمارستان قلب نزدیک تر باشد، اما با شروع جنگ و بحران های بعدی وجود رهبری را در پایتخت اجتناب ناپذیر کرده بود.

. انتهای پیام /*