امام خمینی (س) در فتاوا و دیدگاه های فقهی و اسلامی خود، پیرامون حدود حجاب زن ها و عدم اختلاط زن و مرد، نظر روشن و ثابتی داشتند و حدود شرعی حجاب یعنی پوشش تمام بدن و سر و مو از نامحرم و دوری از خودآرایی و خودنمایی زن ها برای مردان نامحرم را لازم می دانستند و بر نظر خویش تا پایان عمر باقی بودند و از آن عدول نکردند و فتاوا و رفتارهای خانوادگی و سفارشهای اجتماعی ایشان همگی از این اعتقاد و پایداری حکایت می کند.
شاید آنچه به ذهن پرسش کننده گرامی آمده و پنداشته اند که نظر ایشان تغییر کرده است، مسئله حضور زن ها در جامعه و فعالیت های مختلف در انقلاب می باشد که مورد تایید و تشویق امام(س) بوده است و قبل از آن سابقه نداشته است. این مطلب البته به معنای تغییر حدود حجاب نیست بلکه مربوط به شرایط اجتماعی در محیط ها و زمان های مختلف می باشد. در زمان رژیم پهلوی در ایران، حکومت مداران از حضور زن ها اهدافی را دنبال می کرده اند که سوء استفاده از حضور زن ها بوده و تشویق و ترغیب و گاهی اجبار به برداشتن حجاب و خود آرایی زن ها و اختلاط های نادرست به منظور تامین مقاصدی شوم مرسوم بوده است و حضرت امام(س) به دلیل ناسالم بودن محیط های اجتماعی با حضور زن ها در آن مخالف بودند تا از مفاسد احتمالی جلوگیری و کرامت زنان حفظ شود. این مبنای امام(س) در تمام موارد مشابه جاری است و به نظر ایشان اگر از تشکیل اجتماعاتی سوء استفاده ای صورت گیرد، باید از آن دوری کرد. چنان که ایشان در پاسخ به تحصیل بانوان در صورتی که موجب اختلاط نادرست شود می فرمایند: «ادامه تحصیل در رشته های حلال اشکال ندارد و لیکن تستر از اجانب و خودداری از اختلاط با آنها لازم است و اگر ادامه تحصیل مستلزم اختلاط با اجانب باشد و مفاسد دینی و اخلاقی در برداشته باشد، ترک کند» (توضیح المسائل، ص433، سئوال93)
حضرت امام (س) تفاوت حضور زن ها در فعالیت های جامعه قبل و بعد از انقلاب را درچندین سخنرانی خود بیان کرده اند. (صحیفه امام(س)، ج 19، ص352 و483 و... ) و از تمامی آن ها معلوم می شود، ملاک و معیار حجاب باید همیشه مراعات و احتیاط های لازم برای جلوگیری از مفاسد در مواردی که احتمال آن وجود دارد، رعایت شود.

. انتهای پیام /*