امام(س) همانطور که در پاسخ آیت الله مشکینی در متمم قانون اساسی شرط مرجعیت را برای رهبری لازم ندانسته و اجتهاد را کافی می دانند. (صحیفه امام، ج21، ص371) ولی این به معنای نداشتن شرایط نیست. برای روشن تر شدن مطلب باید توجه داشت که شرایطی است که ویژه مرجعیت می باشد مثل اعلمیت، که طبق نظر امام(س) برای رهبری جمهوری اسلامی لازم نیست ولی شرایطی مانند عدالت، ایمان، و .... همانطور که برای مرجعیت لازم است برای رهبری نیز ضرورت دارد، افزون بر آن که برای رهبری، نیاز به تدبیر و مدیریت و ... لازم است که نمی توان آن را برای صدور فتوا ضروری دانست.
(برای اطلاع از شرایط مرجعیت به مسئله2، احکام تقلید توضیح المسائل و شرایط رهبری به ماده 5 قانون اساسی مراجعه کنید.)

. انتهای پیام /*