خیر، مطلبی از امام خمینی(س) در این خصوص در آثار معظم له موجود نیست.

. انتهای پیام /*