در سیره و اندیشه حکومتی امام، مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و دارای نقش محوری هستند. امام(ره) حرکت عظیم انقلاب اسلامی را مرهون دست آوردهای مردم بزرگوار و الطاف غیبی الهی می داند. بدین جهت مردم را به عنوان ولی نعمت انقلاب معرفی می کند و به دست اندرکاران نظام توصیه اکید مبنی بر خدمت هر چه بیشتر به این مردم دارد، امام تا آخرین لحظه حیات، خود را قدردان و خادم مردم می دانستند و در این راستا، وصیت نامه ایشان با عذرخواهی از خداوند و ملت به خاطر کوتاهی ها و تقصیرها و دعا برای مردم پایان می پذیرد.
در حکومت اسلامی مورد نظر امام، حمایت از مردم به خصوص محرومین، یکی از وظایف الهی دولتمردان به حساب می آید و این همه اصرار امام بر اهمیت و نقش مردم در صحنه در تمامی دوران زندگی، مبتنی بر اهمیتی است که در دین مبین اسلام به مردم داده شده است. در اینجا فهرست وار گوشه ای از تاکیدات ایشان بر حقوق همه جانبه مردم خصوصا در دوران پس از پیروزی انقلاب بیان می شود.
1. توجه به ملت از آغاز نهضت، صحیفه امام، ج1، صفحات 82، 106، 149، 297
2. تکیه به ملت برای سرنگونی رژیم پهلوی، صحیفه امام، ج3، صفحات113،260، 431، 473 و ج 4 صفحات 72، 147 .
3. نقش مردم در تعیین شکل نظام سیاسی، صحیفه امام، ج 4، صفحات332، 334، 367، 358، 440، 444.
4. تصویب قانون اساسی با رای ملت، صحیفه امام، ج8، ص173 و ج 11، ص371
5. آزادی مردم در انتخابات، صحیفه امام، ج 12، صفحات 7، 126 و ج18، صفحات 8، 327، 367
6. لزوم خدمتگزاری به ملت، صحیفه امام، ج 1 ص 297، ج6، ص463.
7. لزوم تبعیت از آراء ملت، صحیفه امام، ج 11، صفحات 35،34،50 و ج ،14 صص 165-164
و سایر موارد مثل نظارت مردم بر همه امور جامعه، لزوم دخالت مردم در هم جریان های سیاسی، قدردانی از ملت به خاطر مجاهدت های بی دریغ در دوران انقلاب، تشکر از حضور ملت در صحنه های جنگ تحمیلی و سازندگی، ستایش روحیه شهادت طلبی و شجاعت ملت ایران، مباهات به رشد سیاسی ملت ایران و...
نتیجه این که حضرت امام فرمودند:

" در تمام زمینه‏ ها، ما در جهت منافع مردم خود گام برمى ‏داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوى آرمان اسلامى آنان باشد عمل مى‏ کنیم." ( صحیفه امام؛ ج4، ص 356)
" سیاست ما همیشه بر مبناى حفظ آزادى و استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هر گز فداى چیزى نمى‏ کنیم‏." ( صحیفه امام؛ ج4، ص 364)

. انتهای پیام /*