موضوع فوق جنبه های دیگری هم دارد که ممکن است سئوال کننده ای دیگر بپرسد که با بیان حکم امام در مورد سلمان رشدی، اصل آزادی قلم و بیان چه می شود؟ برای پاسخ به هر دو سئوال اجمالاً توجه به موارد زیر ضروری است:
1- امام خمینی(س) با ترور به طور کامل و بدون استثنا مخالف بودند و آن را ضد شرعی می دانستند. به همین جهت حکم چنین شخصی را بیان کردند. حال آنکه کسانی که ترور را مجاز می دانند، ابتدا دستور ترور می دهند و اگر ترور موفق بود، آنگاه مسئولیت آن را می پذیرند. بنا براین نباید اجرای حکم را با موضوع ترور یکی دانست. ترور اول کشتن است بعد اعلام آن. حال آنکه در شرع، ابتدا باید حکم اعلام شود و سپس هر کس می تواند آن را اجرا کند.
2 - یکی از مواردی که اکثریت فقهای شیعه و اهل سنت روی آن اشتراک نظر دارند، حکم ارتداد است. البته حکم ارتداد یکی از احکام سیاسی است. یعنی آن مرتدی حکم قتل دارد که با عمل خود نوعی محاربه را آغاز کرده و نه آنکه به واقع سئوالاتی داشته و به علت نیافتن پاسخ های آن، در درستی دینی که به آن اعتقاد داشته است، تردید نموده است.
3- پشتیبانی از بیان حکم امام خمینی(س) در مورد سلمان رشدی چنان گسترده بود که هم دانشمندان مسلمان انگلیس و هم غالب روشنفکران جهان اسلام از آن حمایت کردند و جالب آنکه حتی سازمان کنفرانس اسلامی هم با همه مشکلاتی که با آن مواجه است، به طور رسمی از آن حمایت کرد. لذا اصل حکم اهمیت داشت تا قدرت های استعماری که برای تحقیر جهان اسلام حتی به پیامبر اکرم(ص) اهانت می کردند، به طور جدی دست از این نوع توطئه چینی بر دارند.
4- افراد زیادی برای اجرای حکم اقدام کردند که البته به علت حفاظت شدید سیستم امنیتی دولت انگلستان و اسکاتلندیارد از سلمان رشدی و در مرحله بعد که آمریکا هم حفاظت از وی را به عهده گرفت، موفق به انجام آن نشدند و دو تن نیز بنام های مصطفی مازح و ابراهیم عطایی در این راه جان خود را از دست دادند.
نظر به آنکه نوشتن کتاب آیات شیطانی به پشتیبانی دولت انگلیس انجام شد، با بیان حکم امام(س) در حقیقت انگلیس رسوا گردید و هزینه زیادی را بابت حفاظت از جان سلمان رشدی و نیز حیثیت از دست رفته خود متحمل گردید. به عبارت دیگر خود بیان حکم، اصالت داشت و عامل بازدارنده برای توطئه هایی از این جنس بود.

. انتهای پیام /*