جبهه ملی در هر مقطع خاصی، ترکیبی از گروه های مختلفی بود که افرادی مذهبی مثل مرحوم آیت الله طالقانی و آیت الله زنجانی و بازرگان و سحابی تا افرادی لائیک مثل تیمور بختیار را شامل می شد. بنابراین اگر بخواهیم درباره مواضع ایشان در قبال این جبهه اظهار نظر کنیم، باید بگوییم که موضع امام نسبت به کدام گروه یا کدام رفتار و مواضع جبهه ملی مورد نظر است. ضمن این که جبهه ملی در درون خود نیز اختلافات حادی داشت و عملاً با درگذشت دکتر مصدق، این جبهه محوریت خود را از دست داد و هیچگاه نتوانست به نام جبهه ملی گامی مؤثر در جهت پیشبرد سیاست بردارد. یکی از مهم ترین موارد آن جدا شدن تیمور بختیار از گروه آنان و پذیرش نخست وزیری شاه بود که با طرد دیگر اعضای جبهه ملی مواجه شد. با این توضیحات باید گفت که مواضع امام نسبت به جبهه ملی بر حسب این که در چه موقعیتی، چه رفتاری داشته اند و کدام بخش از گروه های تشکیل دهنده آن مورد نظر بوده، تفاوت داشته است. هرچند در اغلب این موارد نظر خاصی را مطرح نکرده اند.

. انتهای پیام /*