قبل از جنگ قرار داد سال 1975 الجزایر از اسناد معتبر دوجانبه میان ایران و عراق و سندی بین المللی و محترم به حساب می آمد و لزومی نداشت حضرت امام(س) چنین اقدامی را صورت دهند. مگر صدها سند بین المللی دوجانبه میان کشورها و اسناد بین المللی همه ساله و یا بطور مداوم بر صحت و قبول آن توسط طرفهای ذینفع تاکید می شود؟ بنابراین حتی اگر امام بر طبق اتفاق چنین موضعی را قبل از جنگ اعلام می فرمودند، حق اضافی برای ایران به حساب نمی آمد، رسیدگی به قراردادها پس از امضاء رسمیت یافتن توسط نظام حقوقی و پارلمانی کشورها و سازمان ملل از زمانی آغاز می شود که یکی از اطراف ذینفع آن را نقض کند، صدام حسین در سال 1359 درست قبل از آغاز حمله به جمهوری اسلامی در تلویزیون رسمی عراق ظاهر شده و قرارداد 1975 را با توضیحاتی که داد نقض نمود و آن را در پیش چشم بینندگان پاره کرد و لازم است بدانیم یکی از دلایل متجاوز و آغاز گر جنگ اعلام شدن صدام حسین همین سند تاریخی بوده است.

. انتهای پیام /*