نظر به آنکه در مکتوبات و سخنان امام خمینی(ره) اصطلاح استصواب بکار نرفته، به راحتی نمی توان اعلام کرد که ایشان با نظارت استصوابی موافق بودند یا نه. اما وقتی آثار ایشان از وجه دانش سیاسی مورد ملاحظه قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت که اگر ایشان نظارت استصوابی را می پذیرفت، آنگاه چنین نظری با «میزان رای ملت است» ناسازگار می شد و تناقض اندیشه ای محسوب می گردید. اما به هر حال برخی فقها بالاخص آندسته از فقهایی که به مباحث دانش های اجتماعی چندان اعتنایی ندارند، ممکن است شواهدی در فرمایشان ایشان به نفع نظرات خود در مورد نظارت استصوابی بیابند و عده ای دیگر شواهدی در رد آن که خوشبختانه برخی اهل نظر که در رد آن شواهدی یافته اند در سخنرانی ها یا مصاحبه ها آن را بیان داشته اند. لازم به ذکر است که در کل آثار حضرت امام(ره) اصولا اصطلاح «استصواب» بکار نرفته و فقط یک مورد در صحیفه امام دیده می شود که مربوط است به نامه ای که شورای نگهبان برای ایشان نوشته و بکار گیری چنین لفظی توسط فقهای شورای نگهبان بوده که آن نیز به معنای اصطلاحی امروز آن نیست ولی ممکن است برخی افراد بخواهند از آن به نفع نظر خود استفاده کنند. عین آن نامه و پاسخ آن ذیلا درج می گردد:
زمان: 16 آبان 1361/ 20 محرّم 1403
[محضر مقدس حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران- مد ظله العالى‏
پس از عرض تحیات به استحضار عالى مى‏رساند که قانون انتخابات مجلس خبرگان مجدداً مورد بررسى قرار گرفت و با توجه به جمعیت کل کشور نسبت به ماده یکم که مربوط به تعداد خبرگان مى‏باشد تجدید نظر به عمل آمد و به صورت ذیل اصلاح گردید.
فصل اول- تعداد خبرگان‏
ماده یکم- تعداد خبرگان براى هر استان یک نفر مى‏باشد مگر در استانهایى که بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دارد که به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد.
تبصره- در استانهایى که پس از طرح هر پانصد هزار باقیمانده جمعیت کل آن به پانصد هزار نمى‏رسد و از دویست و پنجاه هزار تجاوز مى‏نماید براى آن هم یک نماینده اضافه خواهد شد.
تمنا داریم پس از مطالعه در صورت استصواب رأى مبارک مراتب را تأیید و ذیل آن را توشیح فرمایید.
فقهاى شوراى نگهبان: لطف اللَّه صافى، محمد رضا مهدوى کنى، ابو القاسم خزعلى، احمد جنتى، غلام رضا رضوانى، یوسف صانعى.].
«بسمه تعالى‏
مورد تأیید است. ان شاء اللَّه تعالى موفق باشید.» (صحیفه امام، ج17، ص 88)

. انتهای پیام /*